Stad en rand

D66 wil scherpe keuzes maken om de kwaliteit van de Zwolse samenleving en de omgeving te bewaken, te beschermen én te versterken. Met een stad die groeit is dat essentieel.

Wonen

Veel mensen lopen tegen het probleem aan dat zij geen huis kunnen kopen, of moeten wachten op een huurhuis. D66 wil nieuwe woningen bouwen. Dit doen we zoveel mogelijk in de bestaande stad zodat de groene stadsranden bewaard blijven. Het bouwen moet in principe natuurinclusief en circulair.

D66 zet vooral in op huisvesting voor studenten, goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Zo wil de partij de doorstroming stimuleren en de woningmarkt weer op gang helpen. Nieuwe vormen van wonen, zoals woon-zorg combinaties, wil D66 stimuleren.

Bereikbaarheid

Om ervoor te zorgen dat woningen en bedrijven in Zwolle goed bereikbaar blijven is het nodig om voetgangers en fietsers
voorrang te geven boven andere vormen van vervoer. Daarnaast stimuleren we duurzame deelmobiliteit

Wijken

D66 vindt het belangrijk dat wijken een goed voorzieningenniveau hebben, daar zetten we nadrukkelijk op in. Door inbreiding komen er meer woningen en inwoners in een wijk. Dit draagt positief bij aan het aanbod van diensten (privé én overheid) of activiteiten die een bepaalde wijk ondersteunen. Om dit goed te kunnen doen houden we de wijkgerichte aanpak in stand, want geen wijk is hetzelfde. De samenhang is in Assendorp anders dan in Holtenbroek en nog weer anders in Berkum. We vinden het daarbij belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk op wijkniveau mee kan doen.

Binnenstad

D66 wil dat de binnenstad van Zwolle zich doorontwikkeld van een gebied met gescheiden functies tot een gebied met veel groen en een mix van wonen, werken en recreëren. De binnenstad is al het visitekaartje van Zwolle en veel Zwollenaren zijn daar trots op. Er zijn echter nog plekken waar veel te winnen valt.

Erfgoed

D66 vindt de rijkdom aan cultureel erfgoed in Zwolle erg belangrijk. We zijn een stad met veel cultuurhistorie in gewoonten en gebruiken, intellectueel erfgoed en gebouwd erfgoed. Samen maken ze deel uit van de Zwolse identiteit en dat willen we zoveel mogelijk behouden voor volgende generaties. Dat doen we door het te beschermen en ook te herbestemmen.

Omgevingsvisie

D66 wil dat inwoners en organisaties worden betrokken door professionals en geïnspireerd raken om samen de stad vorm
te geven. Daarmee versterken we hun informatiepositie en enthousiasme. We willen één duidelijke plek (online en fysiek)
waar mensen ideeën kunnen bespreken en plannen inzien; waar je kunt sparren met ambtenaren over welk participatieproces bij jouw initiatief past.

Het hele programma lees je hier.