Groen, schoon en circulair

De toekomst van Zwolle is groen, schoon en gezond. De belangen van natuur, milieu en klimaat moeten in balans zijn met die van de economie. We stappen af van het economisch kortetermijndenken en werken aan een samenleving waarin onze gemeenschappelijke waarden centraal staan. De belangen van dieren, natuur en alle mensen moeten daarin gelijkwaardiger vertegenwoordigd zijn. Zodat Zwolle in 2050 klimaatneutraal is.

Energie

D66 zet zich in voor een energierevolutie. Het is belangrijk dat we schone energie gebruiken en ons energieverbruik
terugdringen. Daarom willen we dat mensen en bedrijven zelf gemakkelijk goedkope, schone energie kunnen opwekken.
We vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken en meeprofiteren van de schone energie van de toekomst. Ook
helpen we mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming.

 • We faciliteren bestaande warmteschappen en stimuleren nieuwe initiatieven daartoe;
 • Duurzame energie opwekking in de bestaande bebouwing heeft de voorkeur boven plaatsing in het landschap;
 • Bedrijventerreinen willen we vergroenen en verduurzamen.

Natuur

D66 streeft naar een toekomstbestendige gezonde en natuurrijke stad. Bouwen willen we natuurinclusief, gebruik van gif is uit den boze en maaien doen we gefaseerd om de natuur zo min mogelijk te verstoren. In de openbare ruimte planten we voornamelijk
inheemse struiken en bomen zodat allerlei soorten zich weer kunnen ontplooien.

 • De komende raadsperiode neemt de biodiversiteit aantoonbaar toe;
 • We investeren in projecten die de betrokkenheid bij planten en dieren vergroot door te ervaren en te beleven;
 • D66 wil de ‘boomwaarde’ (het aantal bomen per inwoner) vergroten van 1,5 nu naar minimaal 2 in 2026;
 • We stimuleren gevelbeplanting en groene daken met een subsidieregeling.

Schoner verkeer en vervoer

D66 wil dat mobiliteit een grote bijdrage levert aan de vermindering van lucht- en bodemvervuiling. Er is veel milieu- en gezondheidswinst te behalen rondom het thema verkeer en vervoer.

 • We blijven ons daarom inzetten tegen de komst van Lelystad Airport. Ook al neemt de Gemeente Zwolle het besluit hier niet over;
 • D66 wil een autovrije binnenstad met uitzondering van de auto’s van bewoners, hun bezoekers en werkverkeer;
 • We weren niet-elektrische scooters uit de binnenstad;
 • Op de gracht mogen verhuurders uitsluitend nog elektrische boten inzetten.

Circulariteit

Wereldwijd zijn steeds minder grondstoffen te verdelen, terwijl de hoeveelheid afval groeit. We stappen af van produceren, gebruiken en wegwerpen en we werken toe naar slim ontwerpen, hergebruiken en recyclen. Dat is niet alleen noodzaak maar biedt ook enorme kansen, bijvoorbeeld op (sociale) werkgelegenheid. We willen daarom in 2025 30 procent minder grondstoffen te gebruiken, in lijn met het grondstoffenakkoord.

 • We steunen het realiseren van Repaircafés en marktplaatsen voor materialen en restproducten;
 • We koppelen aanbieders en afnemers aan elkaar zodat een economische prikkel ontstaat om herbruikbaar te
 • werk te gaan;
 • De gemeente gaat structureel circulaire principes toepassen in alle aanbestedingen van fysieke producten;
 • Er wordt aansluiting gezocht bij de provinciale aanpak rond circulariteit;
 • We zorgen ervoor dat Zwolle aantoonbaar voorop loopt met kennis en kunde bij bedrijven over kunststoffen en de afbouw van plastic afval.

Het hele programma lees je hier.