Onze mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Iedere maandagavond vergadert de gemeenteraadsfractie van D66 Utrecht van 20:00 tot 22:30 op het Stadhuis. In de fractievergadering wordt de politieke agenda van die week besproken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen, neem dan contact op met het fractiebureau.

Het fractiebureau ondersteunt de gemeenteraadsleden van D66 Utrecht. Het bureau is gevestigd in het stadhuis van Utrecht. Een e-mail sturen kan naar [email protected]

Namens D66 Utrecht zitten twee wethouders in het college van B&W. Het gemeentebestuur in Utrecht wordt gevormd door D66, GroenLinks PvdA, ChristenUnie en Student&Starter. In het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat‘ zijn nieuwe ambities geformuleerd, met name op het gebied van kansengelijkheid, duurzaamheid, woningbouw. Namens D66 zitten Susanne Schilderman en Eelco Eerenberg in het college van B&W.