Noa Harmsen

Noa Harmsen Beeld: D66 Utrecht

Te benaderen voor Onderwijs, WMO en Welzijn, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Sport, Economische Zaken, Evenementen Publieksdienstverlening, Participatie.

Noa is bereikbaar via [email protected].
Je kan het fractiebureau bereiken via [email protected].