Ruimte voor een groeiende stad

Beeld: D66 Utrecht

In een groeiende stad moeten we nog slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. We zien dat mensen zich zorgen maken over de toenemende drukte op sommige plekken in de stad: de verkeersveiligheid van wegen staat onder druk en er komt een grote druk te staan op al het moois dat de binnenstad biedt.

Daarom wil D66 de focus verleggen op nieuwe stadscentra. Vanaf je huis of werk zijn openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur altijd binnen 10 minuten bereikbaar, fietsend of lopend. Daarom maken we meer ruimte voor wandelaars en fietsers in de stad en versterken we het OV.

De groei van de stad maakt het extra belangrijk dat we goed nadenken over veiligheid in het verkeer en de handhaving hiervan. Het anders inrichten van straten, samen met bewoners, kan een hele buurt veiliger en aangenamer maken.

  • Meer deelfietsen en -auto’s en elektrisch rijden bevorderen
  • Een sloopregeling voor schoner vervoer
  • Op elkaar aansluitende slimme fietsverbindingen realiseren
  • Fietser en voetganger veilig naast elkaar, bijvoorbeeld met meer stallingen
  • Overbodige verkeerslichten verwijderen
  • Het openbaar vervoer versterken; emissievrij en zo nodig ondergronds
  • Hubs in voor pakketbezorgingen, minder bezorgbusjes door de stad.
  • Overlast van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) inperken
  • De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen naar 30km/uur
  • Veiligheid voor ieder kind vanaf acht jaar om zelfstandig naar school te kunnen lopen of fietsen

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!