Q&A Betaald parkeren in Utrecht

“Wegen en parkeerplaatsen voor auto’s nemen ongeveer de helft van de openbare ruimte in. Voor de eigen auto ziet D66 Utrecht daarom steeds minder plek in een groeiende stad. Die ruimte geeft D66 Utrecht liever aan mensen.”

Bovenstaande passage is onderdeel van ons verkiezingsprogramma en de vele maatregelen die daar verder in staan, worden nu uitgevoerd. De komende jaren voert Utrecht in de hele stad betaald parkeren in. Daarbij zijn de parkeertarieven verhoogd, voor zowel vergunningen als bezoekers. D66 ziet de noodzaak van het uitbreiden van betaald parkeren, maar is kritisch op de uitvoering en stelt hier voorwaarden aan. In de onderstaande Q&A leggen we uit wat er gaat gebeuren en wat je kan verwachten.

1. Waarom is uitbreiding van betaald parkeren nodig?

Onze stad blijft de komende jaren hard groeien. We hebben steeds meer ruimte nodig voor woningen, speelplekken, sportvelden en groen. Daardoor blijft er steeds minder ruimte over en moeten we gaan kiezen waarvoor we die ruimte gaan gebruiken. Alle geparkeerde auto’s bij elkaar nemen veel ruimte in, want een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en. D66 vindt dat iedereen eerlijk moet betalen voor de ruimte die ze in onze stad gebruiken. Dus ook wanneer ze met hun auto schaarse ruimte innemen.
 
Utrecht krijgt steeds meer inwoners, wat leidt ook tot meer verkeersbewegingen. De nieuwe inwoners gaan zich namelijk ook verplaatsen door de stad. Als we er niet voor zorgen dat we met z’n alle minder auto gaan rijden, dan lopen onze wegen vast en wordt de lucht die we inademen ongezonder.

Er zijn al problemen met parkeren in onze stad. In de wijken binnen de snelwegring waar je nog geen parkeervergunning nodig hebt, en dus gratis kan parkeren, zijn de parkeerproblemen het grootst. In die wijken kunnen de bewoners vaak hun auto niet kwijt omdat de bewoners van omliggende wijken ook daar willen parkeren.
 
Tijdens de coalitieonderhandelingen is afgesproken om op den duur overal in de gemeente Utrecht betaald in te voeren. D66 ziet het belang hiervan, maar is wel kritisch op de uitvoering. Zo willen we wel zien dat er door het invoeren van betaald parkeren minder auto’s in de stad komen, dat er genoeg vervoersalternatieven zijn en dat mensen met een laag inkomen ondersteunt worden in de kosten. Daarnaast wil D66 dat er volop geïnvesteerd wordt in wandel- en fietsroutes, in een goed openbaar vervoersnetwerk inclusief de ondergrondse tram naar de Merwedekanaalzone en in mobiliteitshubs, waar bewoners hun auto’s kunnen parkeren en gebruikmaken van deelfietsen en auto’s.
 
De opbrengsten van betaald parkeren worden geïnvesteerd in een groenere en meer leefbare stad. Doordat we minder de auto gebruiken wordt de luchtkwaliteit beter en ontstaat er meer ruimte voor dingen die een stad, wijk, buurt en straat plezierig en leefbaar maken: Speelruimte voor kinderen, bomen en ander groen die zorgen voor koelte tijdens hete zomers, of een picknick tafel waar je met je buren aan kan zitten. Op initiatief van D66 kunnen bewoners nu bij de gemeente via een menukaart bij het digitale bewonersloket aangeven wat ze het liefst terugzien op de vrijgekomen parkeerplekken in hun straat.

3. Wanneer wordt betaald parkeren in mijn wijk ingevoerd?

Het gaat nog jaren duren voordat betaald parkeren in de hele gemeente is ingevoerd. Het is namelijk een enorme klus. D66 wil dat betaald parkeren eerst wordt uitgerold in de buurten waar de parkeerdruk hoog is en waar inwoners de meeste moeite hebben met het vinden van een plek. Wanneer in jouw wijk betaald parkeren ingevoerd wordt, vind je hier.

In het Coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de tarieven voor parkeren eenmalig verhoogd worden. De tarieven van vergunningen zijn in 2023 en 2024 met 12 tot 25% gestegen, afhankelijk van de parkeerzone. De tarieven voor bezoekers zijn ook gestegen. Deze tarieven kunnen na 2024 alleen nog stijgen door de jaarlijkse indexering op basis van de inflatie.  

De verhoging van de parkeervergunning is voor met name mensen met een laag inkomen een flinke extra uitgave. Inwoners van Utrecht met een kleine portemonnee worden daarom gecompenseerd. U-pas houders krijgen vanuit de gemeenteeen deel van hun parkeervergunning vergoed. Dat geld kunnen ze ook gebruiken voor openbaar vervoer.

D66 wil dat de gemeente samen met aanbieders van deelvervoer zorgt dat deelmobiliteit voor alle inwoners toegankelijk wordt. Ook moet het gebruik van deelvervoer betaalbaar zijn voor minima.

Tijdens de coalitieonderhandelingen is afgesproken dat betaald parkeren over de hele stad wordt uitgerold. Iets waar D66 op termijn het belang van ziet, maar de ene wijk is de andere niet.
 
Binnen de snelwegring zijn meerdere wijken waar er parkeerproblemen zijn. In de wijken binnen de snelwegring waar je geen parkeervergunning nodig hebt zijn de parkeerproblemen het grootst. D66 wil dat in die wijken de komende jaren betaald parkeren invoeren, dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. Maar, ruimte is niet in elke wijk even schaars. Niet elke wijk heeft extra parkeerdruk door bijvoorbeeld een winkelcentrum en openbaar vervoer is niet overal in dezelfde mate aanwezig. D66 wil dat daar rekening mee gehouden wordt in de snelheid van het invoeren van betaald parkeren.

Utrecht is een van de koplopers met het aantal deelauto’s dat wordt aangeboden, maar D66 wil dat er nog meer geïnvesteerd wordt in deelvervoer zodat het écht een aantrekkelijk alternatief wordt voor eigen auto bezit. Deel mobiliteit moet dan ook gestimuleerd worden. In 2024 wil de gemeente een proef starten met auto’s die ook op andere plekken of in een andere stad ingeleverd kunnen worden.
Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in wandel- en fietsroutes, een goed openbaar vervoersnetwerk (waaronder de Merwedelijn) en mobiliteitshubs, waar bewoners hun auto’s kunnen parkeren en gebruikmaken van deelfietsen en auto’s. Utrecht gaat ook samenwerken met provincie en het Rijk om dit voor elkaar te krijgen.

25 april wordt er gestemd over het verder uitrollen van betaald parkeren in de gemeenteraad. Er wordt niet gestemd óf overal betaald parkeren komt, maar wel over de manier waarop en de regels die gaan gelden. Bijvoorbeeld het tempo van invoering en de uitzonderingen op betaald parkeren (bijvoorbeeld voor leraren of politie). Heb je er vragen over of heb je suggesties? Neem contact op met onze woordvoerder mobiliteit, Joost Vasters: [email protected]