Kansrijk onderwijs voor ieder kind

Beeld: D66

D66 wil dat iedere Utrechter het beste uit zichzelf kan halen. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen. D66 pakt kansenongelijkheid aan en heeft het lef te investeren in gelijke kansen voor iedereen. Als onderwijspartij strijdt D66 al jaren tegen het lerarentekort in Utrecht. De komende jaren doen we er nog een schepje bovenop. D66 geeft extra ondersteuning aan getalenteerde, beginnende leraren. Zo willen we de door corona veroorzaakte leerachterstanden wegwerken. Ten slotte bouwt D66 aan een rijke schooldag, met ontbijt, lunch, cultuur en sport op één plek.

Het is ook belangrijk dat iedereen zich kan bij- of omscholen. Het werk van mensen verandert immers steeds meer door digitalisering, innovatie en vergroening. Jong of oud, praktisch of theoretisch, in dé onderwijsstad Utrecht kun je een leven lang leren.

  • Voorrang voor leraren en andere essentiële beroepen bij het vinden van een betaalbare woning
  • Meer actie tegen (digitale) laaggeletterdheid
  • Een goed ontbijt en lunch op iedere school
  • De voorschool, opvang, sport en cultuur allemaal op school mogelijk maken
  • Meer stageplaatsen voor alle onderwijsniveaus
  • Voor alle generaties om- en bijscholing naar goed werk
  • Een passend plan voor inburgering, samen met iedere nieuwkomer
  • Betere aansluiting tussen het MBO en de Utrechtse economie.

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!