Vrij om jezelf te zijn

Beeld: D66 Utrecht

Utrecht moet de stad worden waarin alle burgers zich gehoord voelen, zich welkom voelen om mee te doen en waar iedereen zich thuis voelt. Een inclusieve stad, waarvan diversiteit alleen maar een logisch gevolg kan zijn. 17% van de Utrechtse volwassenen geeft aan zich wel eens gediscrimineerd te voelen, bijvoorbeeld bij het vinden van een woning of een baan.

Utrecht is een stad, die de ambitie heeft niemand buiten de boot te laten vallen. We vertrouwen daarbij natuurlijk op de kracht van de mensen zelf, maar hebben ook oog voor diegenen die deze kracht niet weten te benutten of die deze kracht niet hebben. We laten niemand vallen.

  • Nieuwkomers de best mogelijke start in Utrecht geven door Informeel en non-formeel taalonderwijs zoals gesprekken met buurtgenoten een plek geven in de integratie van nieuwkomers
  • Campagnes van de gemeente om inwoners meer bewustwording te geven over inclusie of het gebrek daarvan
  • Blijven investeren in zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTI+-personen
  • Dat alle scholen in de stad open staan voor pluriformiteit van leerlingen en leraren, discriminatie tegengaan en een veilig schoolklimaat bieden
  • Gelijke faciliteiten voor elke student,MBO, HBO én WO student
  • Samen met Utrechters een Utrechtse Mensenrechten Declaratie opstellen

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!