Veilig thuis en in de buurt

Beeld: D66 Utrecht

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. Daarom is wat ons betreft veiligheid een absolute prioriteit van de gemeente! D66 wil daarom investeren in kwetsbare buurten. 

D66 wil dat de gemeente meer inzet op preventie. Zo zijn sociaal geïsoleerde jongeren met gevoeliger voor radicalisering en criminele netwerken. Dergelijke problematiek moet bij de wortel worden aangepakt. Het begint bij je gehoord voelen, kansengelijkheid, het bestrijden van discriminatie en segregatie, het bieden van goed onderwijs en rolmodellen, een goed perspectief op een opleiding en een baan.

We maken ons zorgen om de digitale veiligheid en privacy van inwoners. Zo vindt wij dat iedereen moet kunnen profiteren van het internet, zonder daarbij slachtoffer te worden van digitale criminaliteit en dat er goed wordt omgegaan met de (digitale ) gegevens van inwoners.

  • Meer wijkagenten om problemen van radicalisering, criminaliteit of vermoedens van huiselijk geweld sneller te ontdekken
  • Niet samenwerken met bedrijven die bewezen schuldig zijn aan discriminatie en andere vormen van uitsluiting
  • Zo min mogelijk camera’s op straat, die verplaatsen alleen maar overlast.
  • Voorkomen dat ondernemers zich laten verleiden tot het aannemen van crimineel geld
  • Dat de gemeente meer aandacht schenkt aan de digitale veiligheid van persoonsgegevens en vormen van digitale oplichting en chantage.

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!