Vrijheid door bestaanszekerheid

Beeld: D66

Wat D66 betreft zijn vrijheid en bestaanszekerheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die bestaanszekerheid is echter bij lang niet iedereen vanzelfsprekend. De langdurige armoede in Utrecht neemt toe en veel Utrechters zijn door hun flexibele baan of onvoorspelbare inkomsten financieel kwetsbaar. Dat is zonde, omdat onze inwoners zo veel te bieden hebben.

D66 stelt bestaanszekerheid centraal. Wij willen dat de gemeente haar inwoners beter begeleid naar een vaste baan. Zo zorgen we voor een betere doorstroom van het MBO naar de Utrechtse economie en moedigen we de inzet van vaste contracten aan. Bij schulden en armoede hanteert de gemeente de menselijke maat: minder regels en afwachten; meer vertrouwen en begeleiding.

  • Meer mogelijkheden om je te laten omscholen
  • Stoppen met het stapelen van schulden
  • De gratis kinderopvang aangrijpen om ouders naar werk te begeleiden
  • Betere aansluiting tussen het MBO en de Utrechtse economie
  • Utrechtse bedrijven aansporen om werknemers in vaste dienst te nemen
  • Schulden al in de beginfase signalen en oppakken
  • De aanvraag van armoederegelingen en kwijtscheldingen fors versimpelen

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!