Vrij om jezelf te ontplooien

Beeld: D66 Utrecht

D66 wil dat Utrecht een stad is waar iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontplooien. Om werk te doen dat bij ze past. We willen een breed aanbod banen, waarmee Utrecht aantrekkelijk is voor zowel vakmensen, makers, als kenniswerkers. Daarom willen wij dat de gemeente naast ondernemers staat om hen met grote uitdagingen te helpen, zoals digitalisering, verduurzaming en de coronacrisis.

Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor ondernemen. We investeren in de verschillende centra om ondernemers meer mogelijkheden te bieden en de spreiding van activiteiten over de stad beter te maken. Het Utrecht Science Park ontwikkelen we verder als broedkamer voor innovatie.

  • investeren in de binnenstad 
  • bij nieuwe locaties ook huisvesting voor jonge ondernemers creëren
  • het initiatievenfonds verder versterken
  • Utrecht positioneren als dé stad van Life Sciences & Health, onderwijs, digitalisering en circulaire bouw
  • het vestigingsklimaat voor ondernemers in Utrecht verbeteren, vooral voor ondernemers die bijdragen aan de klimaatopgave en digitalisering

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!