Vrij van zorgen

Beeld: D66

D66 vindt zorg, net als onderwijs, een basis voor kansengelijkheid. D66 wil daarom goede voorlichting, preventie en bereikbare zorg in alle wijken. Door corona is het belangrijker dan ooit om zorg makkelijk bereikbaar en betaalbaar te houden. We geven extra aandacht aan mentale gezondheid en we versterken buurtteams. D66 wil meer bewustwording over de mentale gezondheid onder jongeren en zet in op een betere overgang tussen jeugd- en volwassenenzorg.

Investeren in een gezond leven met sport, is investeren in preventie. D66 wil sportdeelname bij Utrechters vergroten, het liefst bij degene die nu nog weinig sporten. We gaan radicaal inzetten op openbare sportvoorzieningen waardoor mensen zin krijgen om te bewegen.

  • Maatwerk voor ouderenzorg
  • Een Heppie (t)Huis voor kleinschalige jeugdhulp
  • Een betere overgang van jeugd- naar volwassenenzorg
  • Meer sportcapaciteit en zo snel mogelijk een vijfde zwembad
  • Dakloosheid voorkomen en opvang in de wijk
  • Meer plekken waar je betaalbaar en gezond kan eten
  • Een bewustwordingscampagne over mentale gezondheid onder jongeren
  • Hulp met dagbesteding en sociale contacten voor mensen met psychische klachten

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!