Meer Utrechtse kinderen in beweging! D66 Utrecht lanceert actieplan  

Om meer kinderen en jongeren aan het sporten, spelen en bewegen te krijgen lanceert D66 Utrecht het actieplan ‘Laat Utrechtse kinderen meer en beter bewegen!’. Vandaag boden raadsleden Has Bakker en Nadia Stylianou het plan aan bij de Utrechtse sportwethouder Eva Oosters. In het plan hebben Bakker en Stylianou 20 acties geformuleerd die helpen om flinke stappen te zetten en meer Utrechtse kinderen en jongeren in beweging te krijgen.   

Vaker, beter en met plezier sporten 

Kinderen op de basisschool zitten zo’n 7 uur per dag op een stoel, uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat één op de vijf kinderen helemaal niet buiten speelt en al jaren gaan de motorische vaardigheden van kinderen achteruit. Ook in Utrecht is volop werk aan de winkel. We weten dat maar minder dan de helft van de Utrechtse jongeren dagelijks voldoende beweegt. Reden voor D66 Utrecht om het Actieplan ‘Laat Utrechtse kinderen meer en beter bewegen’ te lanceren. Het plan is een initiatief van raadsleden Has Bakker en Nadia Stylianou.
 
Bakker: “Corona heeft ons wakker geschud. We zagen in dat we te weinig bewegen en lang niet genoeg doen aan preventie. Maar nu vallen we weer in slaap. Daarom hebben wij dit plan geschreven. We zijn het aan de kinderen en jongeren in de stad verplicht om hen te helpen meer en beter te gaan sporten, spelen en bewegen. Dit brengt plezier, verbinding en is onmisbaar voor een goede fysieke en mentale gezondheid.” 

Aan de slag met 20 acties  

In het actieplan staan 20 concrete acties die de gemeente samen met scholen en sportorganisaties kan oppakken. De acties richten zich op vier plekken: de stad, de school, de buitenruimte en de sportclub. D66 Utrecht wil bijvoorbeeld dat de gemeente als ambitie uitspreekt om dé stad van jong sporttalent te worden. Dit gaat niet alleen om topsport maar de kans voor elk kind om haar of zijn talent te vinden. Daarnaast moeten jongeren en kinderen veel meer bij het sportbeleid betrokken worden als het aan D66 ligt. Meer bewegen kan bij uitstek ook goed op school: door vol in te zetten op de Rijke Schooldag met een goed beweegprogramma, meer groene schoolpleinen aan te leggen die uitnodigen tot spelen en het gymdocenten-tekort aan te pakken. Een eigen Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) zou daarbij een goede stap zijn.  
 
De openbare ruimte in de stad wil D66 meer beweegstimulerend inrichten met plekken die ook geschikt zijn voor meisjes, want voor hen is er nu te weinig aanbod. D66 roept het college van B&W op ervoor te zorgen dat er één bekende en duidelijke regeling komt met één loket voor alle kinderen en jongeren voor wie sportdeelname te duur is. Ten slotte pleit D66 voor om nieuwe sporten zoals urban sports een podium te geven in de stad en in te zetten op inclusieve sportevenementen zoals de Special Olympics. 

Vervolg 

D66 gaat in de gemeenteraad de komende tijd voorstellen uit het actieplan indienen en verder in gesprek met de stad over het onderwerp. Stylianou: “Naast politieke aandacht willen wij ook dat het plan scholen, gymdocenten, sportclubs en andere betrokkenen stimuleert en enthousiasmeert. Wij moeten echt stappen gaan maken!” 

Lees hier het actieplan!