Behandeling programmabegroting 2023

Vandaag is de behandeling van de programmabegroting in de Utrechtse gemeenteraad. In de begroting zijn de plannen uit het coalitieakkoord voor 2023 vastgelegd. Tijdens de inbreng van D66 stond de blik vooruit centraal. Fractievoorzitter Maarten Koning: “Het gaat niet alleen over de problemen die we nu ervaren. We moeten ook plannen maken die problemen van de toekomst voorkomen.” Lees hier de hele speech van de programmabegroting.

Slim ruimtegebruik

Utrecht is flink aan het groeien, het wordt steeds drukker en er moeten veel betaalbare huizen worden bijgebouwd. De ruimte is schaars in de stad en we moeten er ook nog voor zorgen dat de stad leefbaar blijft. Daarom kijkt D66 vooruit naar de inrichting en het ruimtegebruik in de stad. Koning: “Het kan namelijk veel slimmer. We bouwen nu los van elkaar een school, sportzaal en buurthuis. Maar die plekken worden niet optimaal gebruikt.” Daarom doet D66 een voorstel om bij bouwvoorstellen functies te combineren. Bij de Maaspleinschool ligt een voorstel klaar wat dit precies doet. Een school, met daarboven woningen voor leraren uit de hele stad, een sportzaal waar buurtbewoners ook gebruik van kunnen maken en een buurthuis die zorgt voor maatschappelijke veiligheid.
 
Ook doet D66 een voorstel voor de parkeergarage Paardenveld. Dat gebied gaat ontwikkeld worden in de komende jaren. We zien kansen om de parkeergarage een nieuwe functie te geven. De auto krijgt in de binnenstad de komende jaren minder ruimte. De parkeergarage kan ook gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld woningen, meer ruimte voor culturele en creatieve makers, horeca en andere functies.

Menukaart

De komende jaren komt er in Utrecht meer ruimte voor groen, recreatie en de fiets in plaats van parkeerplekken. Bewoners moeten in dat geval hun voorkeur kunnen uitspreken over wat ze in hun straat voor die parkeerplekken terugkrijgen. Daarom heeft D66 ervoor gepleit dat de gemeente gaat werken met een ‘menukaart’, zodat Utrechters makkelijk kunnen kiezen tussen groen, speelplekken, bankjes of fietsenstallingen. Koning: “Ook dit voorstel zal bijdragen aan de leefbaarheid van Utrecht. We moeten de stad meer adaptief inrichten. Met de stijgende temperaturen en een groeiend aantal bewoners is meer groen en recreatie noodzakelijk. Utrecht heeft simpelweg meer lucht nodig.”

Transkliniek

Een ander mooi voorstel tijdens deze PGB komt voort uit een samenwerking tussen D66 Utrecht en BIJ1. Voormalig raadslid Corine van Dun is in de vorige raadsperiode al begonnen met plannen voor een transkliniek. Nadia Stylianou heeft nu deze programmabegroting een voorstel gedaan wat geldvrij maakt voor de daadwerkelijke komst van de kliniek. Het wordt een veilige haven van, voor en door de queergemeenschap, waar mensen terecht kunnen voor o.a. hormoonzorg en seksuele gezondheidszorg. Woordvoerder volksgezondheid Nadia: “Het is ontzettend mooi dat we bij de behandeling financiële ruimte hebben kunnen vinden voor dit initiatief. Wachtlijsten zijn op dit moment te lang. Mensen moeten de zorg krijgen waar ze recht op hebben.”
 
Vanavond, aan het eind van de raadsvergadering, wordt er gestemd over de voorstellen die de fracties gedaan hebben tijdens het debat. Mocht je benieuwd zijn naar de uitkomst dan kun je de stemming hier volgen.