Investeren in de toekomst

Beeld: D66 Utrecht

D66 is trots dat Utrecht financieel gezond is, door verantwoord beleid mede bepaald door D66-wethouders op Financiën. Met de groei van het aantal inwoners, nemen ook de inkomsten toe. En dat geld hebben we hard nodig, om de voorzieningen te laten meegroeien. Ook willen we zorgen dat iedereen straks profiteert van het herstel na Corona.

D66 wil de gemeentefinanciën anders organiseren, om slecht werkende belastingen zoals de hondenbelasting af te kunnen schaffen. Deze veranderingen mogen niet leiden tot een verhoging van belastingen voor inwoners.

  • Een duidelijk en openbaar beschikbaar overzicht hoe belastinggeld door de gemeente wordt besteed
  • Niet meer lenen dan er aan inkomsten zijn
  • Extra inkomsten door groei van de stad besteden aan betere voorzieningen 
  • Hervorming van de gemeentelijke belastingen, zonder dat dit leidt tot hogere belastingen voor inwoners
  • De aanvraag van kwijtscheldingen fors versimpelen
  • Dat voor belastingen geldt: ‘de vervuiler betaalt’

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we in detail hoe wij de komende vier jaar onze stad willen besturen. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje!