Wethouders

Beeld: D66 Utrecht

Namens D66 Utrecht zitten twee wethouders in het college van B&W. Het gemeentebestuur in Utrecht wordt gevormd door D66, GroenLinks PvdA, ChristenUnie en Student&Starter. In het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat‘ zijn nieuwe ambities geformuleerd, met name op het gebied van kansengelijkheid, duurzaamheid, woningbouw. Namens D66 zitten Susanne Schilderman en Eelco Eerenberg in het college van B&W.