Utrecht krijgt transkliniek

Utrecht krijgt een kliniek voor transzorg. Achter de schermen is er lang gewerkt aan dit voorstel. Tijdens vorige raadsperiode is voormalig raadslid Corine van Dun al gestart met de voorbereidingen. Huidig D66 raadslid Nadia Stylianou heeft tijdens de programmabegroting samen met BIJ1 het voorstel ingediend om zo’n kliniek mogelijk te maken. Trans United Europe en GGD Regio Utrecht schreven hiervoor een projectplan en zochten daarbij ook de samenwerking met Colored Qollective. Het voorstel is met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Nadia Stylianou (D66) en Stevie Nolten (BIJ1) Beeld: Myrthe Minnaert

Transkliniek

Volgens Utrecht BIJ1 en D66 Utrecht is het hoog tijd dat trans- en non-binaire personen de zorg en hulp krijgen waar ze recht op hebben. De kliniek richt zich onder andere op medische begeleiding bij hormoongebruik, maar heeft ook een brugfunctie naar seksuele gezondheidszorg zoals SOA & HIV tests, andere vormen van ondersteuning en het bieden van een veilige huiskamer. Deze kliniek zal geen chirurgische ingrepen uitvoeren.
 
De wachttijden voor passende zorg zijn enorm lang en daarnaast komen personen die extra kwetsbaar zijn, doordat ze bijvoorbeeld ook sekswerker zijn, of een vluchtachtergrond hebben, nu überhaupt niet in de reguliere zorg terecht. Met een Utrechtse transkliniek, die in de voetsporen treedt van de al bestaande kliniek in Amsterdam, hopen beiden partijen lokaal een oplossing en veilige plek te bieden voor al die mensen die nu nergens heen kunnen.

Tweede Kamer

Het Utrechtse voorstel bereikte ook de Tweede Kamer. Op 20 oktober diende de landelijke fractie van D66 samen met BIJ1 een motie in om ook vanuit het Rijk de mogelijkheden voor de ontwikkeling en uitbreiding van transklinieken in het land te ondersteunen. Deze motie werd met een ruime meerderheid van de stemmen aangenomen.

Het begin

Gister stond er ook in Utrecht een ruime meerderheid onder het voorstel. Zowel coalitie als oppositiepartijen, waarvan een aantal ook hun naam onder het Utrechtse Regenboog schreven steunde het amendement. Het openen van een lokale transkliniek in Utrecht geeft een sterk signaal af: zorg voor iedereen is een recht, geen gunst. Daarnaast kan het mogelijk maken van deze nieuwe kliniek in Utrecht samen met de positieve motie uitslag in de Tweede kamer het beging zijn van meer transklinieken in het land.

Kijk hier de inbreng van Nadia over de transkliniek!

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.