Elk kind een kansrijke start

Geen enkel kind zou in armoede mogen opgroeien of de stress die daarmee gepaard gaat moeten ervaren. Maar helaas begint kansenongelijkheid al in de wieg. Het Utrechtse Programma Kansrijke Start gaat kansenongelijkheid tegen. D66 wil dat dit programma wordt uitgebreid om zo meer Utrechtse kinderen een kansrijke start te bieden. Daarom stelde Fractievoorzitter Jony Ferket, in haar laatste week als raadslid, schriftelijke vragen.

Kansongelijkheid in de wieg

In 2019 groeide 1 op de 9 van die kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar op in een huishouden dat leeft van een inkomen op of onder de Utrechtse armoedegrens. En maar liefst 22% van de peuters heeft een risico op een taalachterstand. De eerste levensjaren zijn essentieel in de ontwikkeling van ieder mens: van een goede hechting met de ouders tot het ontwikkelen van de hersenen. Maar niet ieder kind krijgt vanuit huis dezelfde basis mee. We zien dat sommige kinderen al een valse start hebben voordat zij naar de basisschool gaan, door ongezonde voeding of een taalachterstand.

Van probleem naar aanpak 

Het programma Kansrijke Start, is opgezet om deze situatie te verbeteren. Dit programma wil D66 uitbouwen. Dat willen we doen door: ten eerste de tekorten in de kinderopvang aanpakken. We moeten voldoende gekwalificeerd personeel vasthouden en hen perspectief bieden. Daarnaast wil D66 meer aandacht voor jonge vaders. De focus ligt vaak op de moeder, hier missen we dus inzet. Ten derde wil D66 het programma Kansrijke start uitbreiden van 0 tot 2 jaar, naar 0 tot 4 jaar. Zodat kinderen tussen het consultatiebureau en school niet tussen wal en schip vallen. Zo steunen we ouders/verzorgers en hun kinderen maximaal. 

Succes door samenwerking 

Utrecht zet, mede dankzij D66, al jaren in op kansengelijkheid voor alle kinderen in de start. D66 is dan ook blij dat het programma vermeld is als een van de doelstellingen in onze gemeentelijke nota Volksgezondheid. Afgelopen 17 januari heeft D66 Utrecht in een online gesprek met verschillende experts over het onderwerp gesproken. Er waren vertegenwoordigers van Al Amal, kinderdagverblijf Kind & Co, het RIVM en de gemeente aanwezig. De bijeenkomst was een succes, verschillende partners zijn met elkaar in contact gekomen, zo kan de samenwerking en uitwisseling van ervaringen nog soepeler. Dit maakt het programma Kansrijke start direct al meer succesvol.