Fractieupdate Februari

De verkiezingen komen steeds dichterbij maar het blijft onverminderd druk in de raad. Vorige week was er een ontzettend drukke raadsvergadering. Er zijn veel onderwerpen langs gekomen, maar we voor deze fractie update een mooie selectie gemaakt. Lees hier meer!

Nominatie Ellen

Om te beginnen bereikte ons afgelopen maandag ontzettend leuk nieuws: Ellen Bijsterbosch is genomineerd voor een Sekswerk Ally Award (Swally)! Ellen zet zich al jaren onvermoeibaar in voor sekswerkers.  Door in de raad aandacht te vragen voor veilige werkplekken, volledige decriminalisering van sekswerk en eerlijke coronasteun (TOZO), viel Ellen op bij de organisatie van Swally Award. Stemmen op Ellen kan t/m dinsdag 22 februari via deze link.

7-puntenplan horeca

Ralph Peters vroeg tijdens de raad van 3 februari opnieuw aandacht voor de benarde situatie waarin sommige (horeca) ondernemers zich in bevinden. Velen hebben torenhoge schulden opgebouwd en zijn soms zelf door hun persoonlijke spaartegoeden heen. Ralph heeft opgeroepen om ca. 5 mln. aan onder bestede TONK-middelen te herbestemmen door een nieuwe regeling op te zeten die ondernemers en inwoners die financieel in de knel zijn gekomen tegemoet te komen. Ook is de motie van Ralph ter ondersteuning van horecaondernemers aangenomen. Als financieel steuntje in de rug kunnen horecaondernemers nu acht nieuwe werknemers gratis bijschrijven op hun horecavergunning. Eerder presenteerde D66 al een 7-puntenplan ter ondersteuning van horecaondernemers.

Grote bouwprojecten op komst

Ook deze maand zijn er weer bouwplannen gemaakt. De raad heeft besloten over grotere projecten zoals Papendorp Noord, waar 3.800 woningen voor 7 duizend mensen gebouwd gaan worden. Veel huizen zijn bestemd voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. Maar ook over kleinere bouwprojecten is afgelopen maanden gedebatteerd. Corine van Dun voerde het woord op een bijzonder project: het Thomas à Kempis plantsoen. De voltallige gemeenteraad heeft er mee ingestemd het plan van Fris Alternatief, dat voorstelt om een stukje Thomas à Kempisweg te schrappen. Daarvoor in de plaats komt een klein park. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid zodat er een veiligere oversteek ontstaat voor fietsers en voetgangers. Ook luchtkwaliteit en de leefbaarheid van de buurt zijn hiermee geholpen.

Voorrang docenten in de woningmarkt

In december maakte oud-minister BZK Ollongren bekend dat het voor gemeenten mogelijk zou worden om nieuwbouwkoopwoningen te gaan toewijzen aan doelgroepen die er nu niet tussenkomen op de huizenmarkt. Wat D66 betreft is het voor sommige beroepen essentieel dat ze in de stad kunnen wonen waar ze werken zoals leraren, agenten en zorgmedewerkers. We zijn blij dat we de handen ineen hebben geslagen met PvdA en VVD om ervoor te zorgen dat de gemeente Utrecht nu met een voorstel moet komen om dit voor elkaar te krijgen. Mohammed Saiah was de woordvoerder tijdens het onderwijsdebat: “De tekorten lopen als maar op. Niet alleen in het onderwijs maar ook over de gehele lijn van onze sociale basis. Wie zien het o.a. in de zorg en bij de politie. Het is uitermate belangrijk om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor o.a. leraren en docenten en ook dat de stad goed bereikbaar blijft. Dit voorstel dat we samen met de VVD en PvdA indienen willen we dit signaal uitspreken”.

Broedplaatsnetwerken

Eind Januari werd ook bekend dat de gemeente Utrecht en het Broedplaatsennetwerk Utrecht gaan samenwerken om meer betaalbare ruimtes voor cultuur mogelijk te maken. Onze wethouder cultuur Anke Klein ondertekende vrijdag 4 januari een convenant samen met Broedplaatsennetwerk Utrecht. Ellen heeft met een amendement voor elkaar gekregen dat 80.000 m2 verankerd werd in de RSU2040. Met haar motie divers leegstandsbeheer zorgde ze ervoor dat er ook daar meer ruimte kwam voor culturele initiatieven. “Een levendige, creatieve stad was misschien wel mijn belangrijkste motivatie om de gemeenteraad in te gaan vier jaar geleden. Ik ben ontzettend blij dat ik bij heb mogen dragen aan deze samenwerking. Leve de broedplaatsen!”