Geen winterstop voor evenementen.

Vanaf 2027 gaan er nieuwe regels gelden voor het organiseren van evenementen in Utrecht. De gemeenteraad heeft namelijk ingestemd met de zogenoemde locatieprofielen, waarbij er voor een aantal locaties wordt bepaald hoe vaak en wat voor evenementen daar kunnen plaatsvinden.  

Duidelijkheid. 

Sinds lange tijd was duidelijkheid over het organiseren van evenementen in Utrecht een gedeelde wens van zowel bewoners als organisatoren. Er is namelijk altijd veel onzekerheid bij organistoren gedurende het vergunningsproces en de afgelopen jaren is het aantal klachten over evenementen toegenomen. Hoe groot evenementen zijn en het aantal evenementen, wordt per locatie in een profiel bepaald. Dankzij de duidelijkheid, weten omwonende en organisatoren beter wat ze kunnen verwachten. De verwachting is dat dit ten goede komt van de mogelijk ervaren overlast en het vergunningsproces. Bij die locatieprofielen wordt dan ook rekening gehouden met o.a. bezoekersaantallen, duur van het evenement, hoe hard de muziek mag staan en ecologie.

Bruisende stad. 

Evenementen horen wat D66 betreft bij het stedelijke leven. Dirk-Jan van Vliet: “Het zijn momenten van ontmoeting, ontspanning of juist extase. Momenten waarop je nieuwe vrienden maakt, of hopeloos verliefd wordt op die persoon die telkens linksvoor bij de speaker staat. Maar, de stad kan ook pas bloeien en groeien wanneer er genoeg te doen is. Tijdens corona zat iedereen binnen opgesloten. Toen bloeide de stad zeker niet en precies dat laat zien, hoe broodnodig het vertier van onder andere evenementen is.” 
Daarom wil D66 dat het mogelijk moet zijn om het hele jaar door evenementen te organiseren. Verspreid over de stad én voor elke doelgroep wat wils. Festivals, de sinterklaasoptocht, culturele buitenpodia, pride, het buiten bekijken van het Eurovisie Songfestival horen allemaal bij Utrecht.  

Winterstop.

Het voorstel dat 6 juni in de raad is besproken, lijkt beter te passen bij een dorp, dan bij een grote stad. In de plannen worden het aantal evenementen flink teruggeschroefd, de toegestane aantal decibel verminderd en er wordt ook een voorstel gedaan voor een ‘winterstop’ van vijf maanden. In deze periode zouden dan geen grootschalige evenementen georganiseerd mogen worden. Dit betekent dat festivals zoals Sneeuwbal geen vergunning meer krijgen en dus niet meer door kunnen gaan. Ondenkbaar voor D66.

De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en ChristenUnie steunden dit voorstel echter wel. Gelukkig is er een compromis gesloten, waardoor het college nu actief op zoek gaat naar een grootschalige evenementenlocatie, waar ook na 2027 het hele jaar evenementen georganiseerd kunnen worden. Verder is het voorstel van D66 aangenomen waardoor ook bij kleinschalige evenementen het draaien van luide, versterkte muziek mogelijk blijft, zonder dat dit ten koste gaat van grotere evenementen. Dit stond eerst wel in het plan van het college.  

Dankzij een motie van Student & Starter, die wij volledig steunden, gaat de zoektocht naar een nieuwe grote evenementenlocatie geïntensiveerd worden. Deze locatie zal wél geschikt zijn om het hele jaar door, en dus ook in de winter, evenementen te organiseren. Daarmee blijven ook winterevenementen behouden voor Utrecht.