D66 Lanceert maatregelenpakket voor Utrechtse horecaondernemers

D66 Utrecht presenteert een 7-puntenplan waarmee zij de horecasector weer perspectief wil bieden. Het is een pakket van maatregelen waarin zij zo veel mogelijk ondernemers in de horecasector wat meer perspectief en steun willen bieden.

Hardst Getroffen

De horecasector is al twee jaar lang de groep waar als eerste restricties worden opgelegd en waar versoepelingsmaatregelen als laatste voor gelden. Ondernemers bouwen torenhoge schulden op, zijn vaak door hun persoonlijke spaartegoeden en soms zelfs door hun pensioenpot heen als gevolg van de coronacrisis. Ondanks dat de horeca afgelopen zomer wel open was, staat hen het water aan de lippen. Hier geldt wat D66 Utrecht betreft dat ze zo snel mogelijk weer open moeten, op verantwoorde wijze. Het gesprek zou moeten gaan over op welke wijze dat kan.
Dat geldt evenzeer voor de culturele instellingen en buurthuizen. D66 is daarom blij dat burgemeester Dijksma samen met andere burgemeesters een oproep heeft gedaan aan het kabinet om het coronabeleid fundamenteel te herzien en deze sectoren perspectief te bieden.

7-Puntenplan

Het 7-puntenplan richt zich voornamelijk op de groep Utrechtse (horeca)ondernemers. Vanwege de rol van de gemeente bij lokale belastingen en terrasvergunningen is dit de sector waar de gemeente op korte termijn het meeste voor kan betekenen. Een aantal maatregelen komen ook ten goede aan culturele instellingen. Veel van die organisaties hebben namelijk een horecavergunning dus ook deze maatregelen zullen voor hun van toepassing zijn.
D66 heeft een spoeddebat aangevraagd aanstaande dinsdag, 25 januari. In het debat gaat D66 op zoek naar brede steun binnen de gemeenteraad om de horecaondernemers het steuntje in de rug te geven dat zij verdienen:

  • Maak voor het hele jaar tijdelijke terrassen mogelijk. Ongeacht de 1,5m afstandsregel.
  • Zorg voor gelijke openingstijden voor alle tijdelijke terrassen, of ze nu aangesloten zijn op de vergunde terrassen of niet.
  • Er hoeven ook in 2022 geen leges/ precariobelasting betaald te worden voor de tijdelijke terrassenuitbreidingen.
  • Horecaondernemers en culturele instellingen met een horecavergunning kunnen in 2022 eenmalig zonder kosten nieuwe leidinggevenden op de horecavergunning bijschrijven.
  • Er wordt vanaf het voorjaar in de hele stad ruimte gemaakt voor tijdelijke pop-up initiatieven voor horeca waar in de nabije omgeving geen of beperkte terras mogelijkheden zijn.
  • De gemeente gaat actief kijken hoe er gezamenlijk met de Utrechtse (horeca) ondernemers festiviteiten georganiseerd kunnen worden in het kader van Utrecht 900 jaar.
  • Onderzoek dit jaar nog waar permanent toestaan van succesvolle terrasuitbreidingen mogelijk is, zodat de permanente uitbreiding in kan gaan vanaf 2023.

Summer in the City

Als steun in de rug heeft de gemeente op initiatief van D66 er in 2020 en 2021 al voor gezorgd dat de terrassen tijdelijk uitgebreid konden worden, zodat iedereen op een veilige en verantwoorde manier van Utrecht van de zonnige seizoenen kon genieten. Dit was een groot succes; de ondernemers hebben meer omzet kunnen genereren door het plan Summer in the City. De stad was weer gevuld met levendigheid en gezelligheid was terug in de stad en bewoners hebben van de buitenlucht kunnen genieten.  ‘’In onze stad blijft de vraag naar sociaal contact in horecagelegenheden in de huidige situatie alleen maar groeien. Corona heeft behoorlijk wat schade aangericht aan de gemoedstoestand van veel mensen. Samen buiten zijn, na een lange periode van beperkte vrijheid en mogelijkheden, doet de mens goed.’’, aldus gemeenteraadslid Ralph Peters.