Ieder kind een goede start

Op steeds meer plekken wordt er een tweedeling zichtbaar in onze samenleving zichtbaar. En ook in Utrecht groeien niet alle kinderen op in een omgeving die hun ontwikkeling ondersteunt. Onderwijs is een van de manieren om kansenongelijkheid tegen te gaan. Daarom is er in het coalitieakkoord afgesproken dat Utrecht vol inzet op het stimuleren van De Rijke Schooldag. Een visie op het basis- en middelbaar onderwijs, opgesteld voor leerlingen van 0 tot 18 jaar oud: “Een betere basis, een betere toekomst.” In Utrecht zijn de eerste stappen al gezet.

Rijke Schooldag

Leerlingen in Nederland worden steeds minder goed in rekenen en taal. De werkdruk voor leraren is te hoog. De kwaliteit van het onderwijs staat daardoor onder druk. D66 is het land door gereisd om in gesprek te gaan met leraren, leerlingen, ouders en schoolbesturen. Op basis van deze gesprekken heeft D66 de Rijke Schooldag ontwikkeld. Dag lesdag gevuld met onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur, een warme lunch en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen. Meer ondersteuning, tijd en ruimte voor leraren om goed les te kunnen geven.
 
Utrecht wilt voorop lopen. Op een aantal scholen wordt al dagelijks een gezonde schoollunch uitgedeeld. Gezond en goed eten is ontzetten belangrijk voor kinderen. Ze hebben energie nodig om te leren, spelen en sporten. Nog deze maand komt wethouder Eelco Eerenberg met een plan om dit op veel meer scholen in Utrecht in te voeren.

Voorschool voor iedereen

Het bevorderen van kansengelijkheid begint al voordat kinderen naar school gaan. Veel kinderen in Utrecht starten op de voorschool. Daar krijgen kinderen extra begeleiding op bijvoorbeeld taalvaardigheid. Sommige kinderen hebben dit nodig omdat ze anders beginnen met 1-0 achterstand in groep 1. Afgelopen jaren is gebleken dat kinderen die juist baat hebben bij de voorschool, niet worden aangemeld door hun ouders. De voorschool vraagt een (kleine) financiële bijdrage, en dat was voor sommige ouders een drempel. D66 is daarom heel erg blij met het nieuws dat per 1 januari 2023 de voorschool gratis wordt voor alle kinderen wiens ouders een laag inkomen hebben. We moeten zoveel mogelijk drempels verwijderen en zorgen dat alle kinderen die het nodig hebben naar de voorschool kunnen gaan.

Aanmeldbeleid voor iedereen

Utrecht werkte lange tijd met een onduidelijk en minder transparant aanmeldsysteem voor basisscholen. Elke school had zijn eigen aanmeldbeleid. Sommige ouders konden hun kinderen al vroegtijdig aanmelden bij de school van voorkeur, terwijl voor andere ouders het niet duidelijk was hoe ze hun kinderen überhaupt moesten aanmelden. De kinderen van de laatste groep ouders waren hierdoor vaak de dupe en hadden veel minder kans op een goede start van hun schoolcarrière.
 
De vorige onderwijs wethouder Anke Klein (D66) heeft in samenwerking met bijna álle Utrechtse scholen een transparant en duidelijk aanmeldsysteem ontwikkeld. Er is gezamenlijk afscheid genomen van schaduwlijsten en andere manieren van aanmelden die niet voor iedereen hetzelfde waren. Afgelopen maand kwamen de eerste resultaten binnen. Maar liefst 95% van de kinderen in Utrecht komt terecht op hun 1e schoolkeuze en steeds meer ouders weten op tijd de weg te vinden naar het aanmeldsysteem.
 
Berdien van der Wilt: “Dat klinkt misschien als ‘simpelweg mooie cijfers’ maar betekent in de praktijk veel: kinderen en ouders hebben met dit nieuwe systeem meer gelijke kansen op een goede plek om de schoolcarrière te beginnen. Mooi nieuws dus; en al helemaal omdat inmiddels bijna álle Utrechtse scholen zich hebben aangesloten bij deze manier van werken. Een prachtig succes; waar we als D66 Utrecht afgelopen jaren ook ons hard voor hebben gemaakt.”

Vind je het leuk om mee te denken in de voorbereiding van debatten over onderwijs, of wil je me iets meegeven omdat je hier bijvoorbeeld zelf ervaring mee hebt als docent, leerling, student of ouder?
Aankomende periode (mede) agendeer ik (Berdien van der Wilt) o.a. de volgende thema’s waar ik altijd input op kan gebruiken: personeelstekorten in de kinderopvang, toegang en kwaliteit van de voorschool, vrijwillige ouderbijdrage, aanpak laaggeletterdheid, de Utrechtse Onderwijs Agenda en een debat over ongewenste omgangsvormen op onderwijsinstellingen.

Kinderen hebben energie nodig om te leren, sporten en spelen!

Beeld: D66 Utrecht