Toekomst rioolwaterzuivering Overvecht ligt elders

De rioolwaterzuivering Overvecht heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk tot veel stankoverlast geleidt. Deze problemen moeten snel verholpen worden, maar we moeten ook herhaling voorkomen. D66-raadslid Jelmer Schreuder: “We moeten nu beginnen met plannen om deze problemen in de toekomst permanent op te kunnen lossen. Een rioolwaterzuivering hoort niet thuis midden in een woonwijk.” Daarom dient hij een voorstel in om deze keuze vast te leggen, met steun van VVD, PvdA en GroenLinks kan dit op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen. 

Wat is er aan de hand

College en gemeenteraad hebben regelmatig op aangedrongen bij het Waterschap (verantwoordelijk voor de installatie) om de stankproblemen te verhelpen namens de omwonenden uit Overvecht en Ondiep. Tijdens de economische crisis is onderzocht of verplaatsing mogelijk was, maar er is toen gekozen dit niet te doen uit financiële overwegingen. Schreuder: “We ontdekten dat de keuze om de rioolwaterzuivering niet te verplaatsen destijds buiten de gemeenteraad gehouden is. Dit mag absoluut niet nogmaals in achterkamers gebeuren. Daarom leggen we nu al duidelijk vast wat we willen dat er gebeurt bij een renovatie na 2040 zodat er genoeg tijd is om de financiën en een nieuwe locatie rond te krijgen.” 

Wat is de oplossing 

In de eerste plaats blijven we natuurlijk vinger aan de pols houden bij het Waterschap om te controleren of de overschrijdingen van de stanknormen opgelost worden. Schreuder: “Als we ervoor willen zorgen dat de rioolwaterzuivering buiten de stad verplaatst wordt, dan moeten we nu beginnen met plannen. Door ons voorstel kunnen er geen investeringen meer gedaan worden die verplaatsing ondenkbaar maken. Bij aanleg van nieuwe rioolinfrastructuur moet rekening gehouden worden met verplaatsing. De inzet op verplaatsing van de rioolwaterzuivering komt nu vast te liggen.”