Voorkom verbreding A27 met alternatief

D66 strijdt al jaren tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Op woensdag 20 december werd het ‘Alternatief Ring Utrecht’ gepresenteerd. Dit plan biedt een volwaardige oplossing om onze stad in de toekomst bereikbaar én groen te houden. D66 heeft eerder in het kabinet afgesproken dat dit plan wordt afgezet tegen het zogenaamde Tracébesluit, het plan voor verbreding van de A27.

Bereikbaar en groen

Met het Alternatief Ring Utrecht maken we duurzame vervoersmogelijkheden aantrekkelijker voor inwoners en forenzen met extra geld voor openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en P+R hubs. De bereikbaarheid per auto blijft op peil door te investeren in de A27, A12 en de Noordelijke Randweg Utrecht.
 
Landgoed Amelisweerd kan behouden blijven als groen recreatiegebied, door op de A27 rijstroken toe te voegen binnen de huidige snelwegbak.
 
Het plan scoort hierdoor goed op zowel bereikbaarheid als “brede welvaart” indicatoren, zoals gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en een prettige leefomgeving.

Samen naar een goedkoper én beter alternatief

Naast de hiervoor genoemde voordelen, is het plan ook een stuk goedkoper dan het verbreden van de snelweg. We besparen met het alternatieve plan honderden miljoenen euro’s.
 
Voor de Noordelijke Randweg Utrecht (langs Overvecht), die een belangrijke lokale én regionale rol vervult, is D66 benieuwd naar de voorkeursvariant. Hiervoor volgt op een later moment een voorstel. We blijven dit kritisch volgen.
 
Wij willen het alternatief uitvoeren in samenwerking met het Rijk en verwachten dat zij net als ons zien dat dit plan qua kosten, bereikbaarheid en brede welvaart beter scoort dan het Tracébesluit.
 
Daarom roepen wij de formerende partijen en Kamerleden op: Neem nu afscheid van de verbreding A27 en kies voor dit betere en goedkopere alternatief.