Blij met uitspraak Raad van State over A27

In Utrecht is er al jaren verzet tegen de verbreding van de A27. Onze inwoners hebben dit ook aangevochten en andere plannen bedacht en voorgesteld. D66 Utrecht zet zich al tijden, samen met andere partijen in de Utrechtse raad, in voor het behoud van de natuur rondom de A27. Als de A27 verbreed zou gaan worden, betekent dit dat er gezonde bomen bij Amelisweerd gekapt moeten worden. Wat D66 betreft gaat de leefbaarheid en natuur voor de verbreding van een snelweg. Zeker omdat er alternatieven zijn die de drukte op deze weg ook oplossen. Bewoners geschreven eerder een voorstel waardoor de weg capaciteit vergroot kan worden door 80 kilometer per uur te rijden op de ring. Dan hoeven er geen bomen gekapt te worden.

Uitspraak Raad van State

Er is een landelijke aanpak om stikstof aan te pakken. Daarvan heeft De Raad van State op 17 juli 2019 gezegd dat dit nu niet streng genoeg is. De Raad van State heeft daarmee het stikstofbeleid ongeldig verklaard, omdat het geen garanties biedt voor het daadwerkelijk beperken van schadelijke uitstoot. Voor het besluit om de A27 te verbreden, heeft de Raad van State gezegd dat de verbreding nu niet door kan gaan, omdat het samen hangt met het stikstofbeleid. Dat betekent dat het besluit om de A27 te verbreden, is vernietigd. Susanne Schilderman: “Dit vind ik echt geweldig nieuws! Al helemaal omdat de verbreding van de A27 niet nodig is om files tegen te gaan. Leefbaarheid en natuur hebben wat ons betreft prioriteit en dat wordt nu onderstreept met deze uitspraak.” Daarom stelt D66 hier samen met andere partijen mondelinge vragen over. Deze gaan over de gevolgen van deze uitspraak en of dit nu ook echt betekent dat de verbreding van de A27 definitief niet doorgaat.