Besluit verbreding A27 ‘duur, onnodig en ongewenst’

Een grote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad onderzoekt de beroepsmogelijkheden tegen de voorgenomen verbreding van de Ring Utrecht. D66-raadslid Indra te Ronde: “de verbreding van de A27 is duur, onnodig en ongewenst. De luchtkwaliteit van Lunetten gaat straks enorm achteruit.”

Duur, onnodig, ongewenst

Minister Schultz Verhaegen (Infrastructuur en Milieu) heeft woensdag haar handtekening gezet onder het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Dit zeer tegen de wens van het overgrote deel van de Utrechtse gemeenteraad. Indra te Ronde: “De minister negeert de gemeente, de provincie, de inwoners van de stad, de wetenschap en het gezond verstand. Elke oproep om nieuw onderzoek en betere onderbouwing wordt stelselmatig genegeerd. Het lijkt er op alsof ze nog even snel de verbreding er door wil drukken voor de verkiezingen.”

Beroep

Zeven partijen uit de raad overwegen nu de stap naar de Raad van State. D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Student en Starter en de Partij voor de Dieren willen beroep aantekenen tegen het Tracébesluit. Volgens deze partijen is de nut en noodzaak van de verbreding niet bewezen. Dit terwijl de verbreding grote gevolgen heeft voor het cultuurhistorisch landschap van Amelisweerd en zeer negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.

In een eerder ingediende zienswijze hebben de Utrechtse politieke partijen de minister gevraagd om de verbreding niet door te laten gaan. ‘Wij willen u met klem verzoeken te besluiten de verbreding van de A27 niet door te laten gaan, opdat er niet 1,2 miljard wordt geïnvesteerd in een onnodige weguitbreiding met grote negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Utrecht.’ Indieners van een zienswijze hebben eventueel de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De gemeenteraadsfracties onderzoeken de mogelijkheden hiertoe.

Verbreding

Met het zetten van haar handtekening onder het tracébesluit is een nieuwe stap gezet om de A27 te verbreden tot 2×7 rijstroken. In Utrecht is er heel veel verzet tegen de verbreding. De gemeente Utrecht verzet zich al jaren tegen de verbreding, en ook de provincie Utrecht is geen voorstander. De raadsfracties wijzen ook op de onderzoeken van het Centraal Planbureau en de TU Delft, en de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Uit de onderzoeken blijkt onder meer dat de verbreding meer kost dan het oplevert, dat de maatschappelijke welvaart verbetert als de verbreding wordt uitgesteld, en dat de verbreding leidt tot meer verkeer in Utrecht.

Als gevolg van de crisis- en herstelwet kan de gemeente Utrecht geen beroep aantekenen.