Joost Vasters

Maak kennis met Joost
in dit korte filmpje!

Joost Vasters - Beeld: D66 Utrecht

“Als raadslid wil ik me inzetten om Utrecht nóg aantrekkelijker te maken, voor ons en voor toekomstige generaties.”

  • 44 jaar
  • Vleuten-De Meern, Haarzuilens
  • Hij/hem

“Om Utrecht toekomstbestendig te maken zijn investeringen in duurzame energie, nieuwe woningen en onderwijs noodzakelijk”. In de gemeenteraad wil Joost zich hiervoor gaan inzetten.

Joost woont sinds 2004 in Utrecht. Eerst in Wijk C en nu, samen met zijn vrouw en kinderen, in Haarzuilens. Hij werkt als adviseur voor een internationaal adviesbureau. In zijn vrije tijd leest hij graag. Daarnaast is hij een fanatieke sporter en zoekt hij graag de natuur op met zijn gezin.

“De klimaatcrisis is de belangrijkste uitdaging van onze tijd. Dat betekent dat we in Utrecht vaart moeten maken met de energietransitie. Ik ben betrokken bij Haarse Zon, een lokale energiecoöperatie waarmee we meer dan 1.500 zonnepanelen hebben geïnstalleerd op daken van grote gebouwen. Bij toekomstige zon- en windparken wil ik ervoor zorgen dat met zorgen van omwonenden rekening gehouden wordt, onder meer door verplichtingen op te leggen over de ecologie en de landschappelijke inpassing.”

“Utrecht is een aantrekkelijke stad. Dit gaat gepaard met een grote vraag naar ruimte voor huidige en nieuwe bewoners. Het beschermen en ontwikkelen van natuur rondom de stad is een van mijn speerpunten. Dat betekent woningen bouwen waar het kan en tegelijkertijd fors investeren in groen.’’

“Kansengelijkheid is een ander onderwerp dat me aan het hart gaat. Onderwijs is het belangrijkste middel om ongelijke startposities recht te trekken. Het vormt de basis voor een gelukkige samenleving en voor een wendbare en duurzame economie. Als lid van de medezeggenschapsraad van twee scholen in Vleuten en Haarzuilens probeer ik daar een bijdrage aan te leveren.’’

Kortom: Een aantrekkelijke, groene stad met gelijke kansen voor iedereen. Dat is het ideaal van Joost.

Voor wie maak jij je hard?

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, blijkt uit onderzoek van Unicef. Maar hoe lang nog? Ik maak me, net als veel Nederlanders, zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Vanwege de verruwing van de samenleving, de toenemende ongelijkheid en de opwarming van de aarde. Neem het onderwerp natuur en klimaat. Het moet makkelijker worden voor bewoners en bedrijven om te investeren in duurzame energie zoals zonnepanelen op dak. Daarnaast wil ik het groen in en rondom woonwijken versterken. Denk daarbij aan meer bomen en groen op dak. Burgers beslissen wat mij betreft mee over deze plannen.

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

Ik woon in Haarzuilens, een omgeving met tal van plekken om te genieten van de natuur. Een recente aanwinst is de OERRR natuurspeeltuin. Kinderen kunnen hier glijden van een modderglijbaan, spelen met water en zand en balanceren over boomstammen. Na afloop kan je een tosti eten bij Gasterij Wielrevelt of een pannenkoek bij de Geertjeshoeve.

Bij welke verenigingen ben jij te vinden?

CrossFit Newstyle; Energiecoöperatie Haarse Zon; Medezeggenschapsraad Willibrordschool en Sint Bonifatiusschool; ; Kermis en Oranjevereniging Haarzuilens

Wat is jouw favoriete boek?

Long walk to freedom (De lange weg naar de vrijheid) van Nelson Mandela. Een van mijn persoonlijke helden beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Ik las dit boek tijdens mijn stage in Zuid-Afrika in 2001 en het heeft diepe indruk op mij gemaakt. Met zijn strijd voor gelijke rechten en zijn boodschap van vergeving en verzoening blijft Mandela een inspiratiebron voor mij.