Naar Den Haag met luid en duidelijk Utrechts geluid

In verhouding tot de enorme verstedelijkingsopgave waar Utrecht voor staat, krijgt zij weinig geld uit het Groeifonds van het Rijk. D66 is daar teleurgesteld over. Raadslid Susanne Schilderman: “Velen wegen leiden naar Utrecht. Investeren in onze infrastructuur is noodzakelijk om voldoende huizen te kunnen bouwen. Onze lobby in Den Haag moet beter en met een consistent verhaal. En daar roep ik niet alleen ons college maar iedereen toe op!”

Urgentie

De urgentie voor extra geld voor openbaar verhoog is hoog. In Utrecht worden de komende jaren veel woningen gebouwd. Deze woningen moeten bereikbaar zijn. Schilderman: “De afwijzing van het Utrechtse voorstel voor het Groeifonds is een grote teleurstelling voor iedereen die een woning zoekt. Zonder geld voor infrastructuur kunnen we geen woningen bouwen. Het is ook een domper voor iedereen die met het openbaar vervoer reist. Niet iedereen heeft een auto voor de deur staan.”

Betere lobby

De omvang van de Utrechtse bouw- en ontwikkelopgave moet beter op waarde worden geschat in Den Haag. Utrecht ligt daarin achter op andere grote steden. Om de lobby meer kracht bij te zetten dient een grote meerderheid in de gemeenteraad een motie in. Daarin roepen zij op tot betere aansluiting op de Haagse praktijk. Er moet meer inzet komen op het gebied van ambtelijke kennis, capaciteit en relaties met Den Haag. Daarnaast moet Utrecht zelf gaan sparen voor deze opgaven, want ook de regio moet immers een bijdrage doen. D66 benadrukt tenslotte dat ieders inzet nodig is voor een betere lobby. Schilderman: “We moeten samen de deur platlopen in Den haag. Om dat te doen moeten wij, met het college voorop, werken aan een beter verhaal!”