Robert Landheer

Beeld: Eline Bollaart

Robert Landheer is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Naast de reguliere taken met betrekking tot het opvolgen en verwerken van transacties, is de penningmeester het financiële geweten van het afdelingsbestuur. Robert zorgt daarnaast voor een inzichtelijke begroting die gedekt wordt door een activiteitenplan en een financiële jaarrekening.

Robert is bereikbaar via [email protected].