Anita Schmale

Anita Schmale

Beeld: Eline Bollaart

Anita Schmale geeft als voorzitter leiding aan één van de meest actieve D66 afdelingen van Nederland. Zij is een belangrijke verbindende factor tussen de afdeling, de fractie en de wethouders, maar ook tussen de afdeling en regionale en landelijke partijorganen. Zij draagt zorg voor een optimale samenwerking binnen de afdeling en van de afdeling met alle relevante spelers.
Anita zorgt er samen met de andere bestuursleden voor dat er interessante en gezellige activiteiten worden georganiseerd, dat we een podium bieden voor nieuwe ideeën die Utrecht verder helpen en dat we de komende verkiezingen bijdragen door een mooie campagne neer te zetten in onze stad.

Vragen of een keer kennismaken?

Neem dan contact op via [email protected]