Iris de Jonge

Iris de Jong - Beeld: Gemeente Utrecht

Te benaderen voor: Persvoorlichting
en
Inhoudelijke ondersteuning op Mobiliteit, Groen, Openbare Ruimte, Klimaat en Energie, Milieu en Emissieloos vervoer. Economische zaken en horeca.

Iris is bereikbaar via
[email protected]

Je kan het fractiebureau bereiken via [email protected].