Wonen

Beeld: Pepijn Lijklema

We moeten betaalbare woningen bouwen! D66 denkt hier natuurlijk hetzelfde over. Maar hoe doe je dat dan? Wij als D66 hebben een aantal jaar geleden de starterslening door middel van een motie op Texel ingevoerd. Dat was een eerste stap. Met succes, want er wordt van deze lening flink gebruik gemaakt.

Nu willen we een stap verder gaan en het model van de gemeente Zaanstad kopiëren: Het zogeheten Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, kortweg BKZ-systeem. Dat is een pakket aan maatregelen voor betaalbare koopwoningen. Dit systeem, voor ons BKT, maakt het mogelijk om voor mensen met een lager en middel inkomen een woning te kopen.

D66 heeft als belangrijkste doelstelling dat nieuwe woningbouw financieel bereikbaar moet zijn voor jonge mensen. Deze leeftijdscategorie heeft Texel nodig om  in  de  toekomst  de  vergrijzende  economie  draaiende te houden en om de benodigde dienstverlening te kunnen blijven leveren.

D66  wil  inzetten  op  de bouw van meer, desnoods tijdelijke, woningen om flexibel om te gaan met de acute tekorten. Wij willen voor iedereen, jong en oud, passende woonruimte. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden dat  mensen zelf de keuze hebben hoe ze willen wonen.

In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.