Financiën

D66  heeft  een  voortdurende  inzet  op gezonde gemeentefinanciën. Wij streven naar evenwichtige en voor iedereen begrijpelijke begroting, met een adequate algemene reserve om tegenvallers op te vangen, geen overschotten of torenhoge reserves.

D66 Texel staat voor financiële degelijkheid en een bedrijfsvoering waarbij de nadruk ligt op efficiëntie en daadkracht met jaarlijks een begroting die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is.

Onze standpunten

  • Om voor de inwoners van Texel duidelijk te maken welke financiële keuzes de gemeenteraad van Texel heeft, willen wij dat een overzichtelijk A4’tje van de gehele begroting voor iedereen beschikbaar is.
  • Wat ons betreft hebben bezuinigingen de voorkeur boven lastenverhoging (met uitzondering van de inflatiecorrectie) voor  de  inwoners.
  • D66 wil dat als er extra belast moet worden, dit bij voorkeur gebeurt via OZB verhoging op toeristisch vastgoed. Lastenverhoging  voor bewoners zien  wij  als  een laatste mogelijkheid (bijvoorbeeld OZB).
  • D66 is zich bewust dat er grote projecten zoals het wegenonderhoud en het cultuurcentrum  uitgevoerd gaan worden. Wij verwachten daardoor nog veel extra uitgaven voor bijvoorbeeld herinrichtingen en andere zaken. Die zullen gaan drukken op de begroting. Participatie bij dergelijke grote projecten moet meer prioriteit krijgen.
  • Subsidies worden wat D66 Texel betreft standaard periodiek geëvalueerd.