Onderwijs en jeugd

Klimaatmars door Den Burg - Beeld: Pepijn Lijklema

Ons onderwijs, zowel basis als voortgezet, is essentieel voor Texel. Zonder goed onderwijs geen prettig woon- en vestigingsklimaat. Deze periode willen wij ons inzetten voor betere voorlichting en het benutten van tussenuren voor sport en beweging door daarvoor fysieke ruimte beschikbaar te stellen.

Denk ook aan een betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt, leer-werktrajecten en contacten met  vervolgopleidingen hier gesitueerd op het eiland. Er is altijd ruimte voor verbetering. Hier is samenwerking met ondernemers het sleutelwoord.

Voor D66 betekent onderwijs een leven lang leren, zodat   mensen   zichzelf   blijven   ontwikkelen. Goed onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 is blij dat de Skool (OCT) en het cultuurcentrum binnenkort gerealiseerd zijn.

Een  goede  aansluiting  tussen  onderwijs en   arbeidsmarkt   voorkomt lang openstaande vacatures. Daarom willen wij onder andere horeca-, agrarische- en techniekopleidingen op Texel ondersteunen.

In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.