Frans Visman

Frans Visman - Beeld: Ruurd Eijzinga

Frans Visman (1945) is sinds 2014 raadscommissielid voor D66 Texel. Hij was raadslid vanaf 2001 tot hij in 2010 benoemd werd tot wethouder voor D66 op Texel.
Zijn motto: iedereen telt mee!

  • 79 jaar
  • Texel
  • Den Burg
  • Hij/hem

Ik ben vanaf 1993 actief voor D66 afdeling Texel.

In 2001 ben ik raadslid geworden als opvolger van Pieter de Groot.

In de jaren 2002, 2006 en 2010 was ik lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2010 behaalden wij 2 zetels: een groot succes voor de partij, maar ook voor mij als lijsttrekker na een moeilijke periode voor D66.

Ik heb daarop meegedaan aan de onderhandelingen voor een nieuw college, wat leidde – als wethouder – tot deelname van D66 aan het college van B & W.

Na 9 jaar raadslid dan wethouder.  De periode 2010-2014 was zeer inspirerend voor mij. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde, zoals de afwerking van het gemeentehuis en de OSG. In mijn portefeuille zaten, naast financiën, ook onderwijs (3 jaar), landschap, monumenten ed.

De financiën zijn prima verlopen. Geen belastingverhoging. Wel is in mijn periode de toeristenbelasting gewijzigd.

Aan monumenten en landschap is veel aandacht besteed.

Ik ben thans raadscommissielid, prettig om te doen, je kunt het woord voeren tijdens de raadscommissie. Maar mijn belangstelling gaat uit naar het raadslidmaatschap zelf. Onderwerpen als financiën, onderwijscentrum, monumenten en landschap zullen nadrukkelijk naar voren komen. Vooral de financiën moeten goed op orde zijn en blijven.

De laatste ruim 1½ jaar is er door corona weinig aardigheid aan. Vergaderen op afstand geeft niet veel voldoening.