Duurzaamheid

Beeld: Pepijn Lijklema

Een ander belangrijk punt van D66 is het klimaat. Stel je voor dat we volledig energie neutraal zouden kunnen worden én dat we de huidige uitgaven aan energie op het eiland kunnen houden. Er wordt nu jaarlijks een bedrag van 110 miljoen op Texel aan brandstof, gas en elektriciteit uitgegeven!

Hier ligt een economische kans voor alle eilanders. Windwokkel en kleine windmolens voor de opwekking van eigen energie willen wij mogelijk maken. Grote windmolens willen wij alleen wanneer daar draagvlak voor is en iedereen profiteert. Wij staan positief tegenover duurzame innovatie.

Groei  en  innovatie  zorgen  voor  welvaart.  Die groei mag niet ten koste gaan van de kansen van volgende generaties.

D66  streeft ernaar dat Texel zelfvoorzienend wordt. Texel moet hierbij het inspirerende voorbeeld worden op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Een integraal en breed gedragen energiebeleid biedt economische, maatschappelijke en milieukansen.

Klimaatverandering vereist maatregelen. D66 wil overtollig regenwater bufferen voor onder andere de landbouw.

Voor de natuur en het beeld van Texel vindt D66 het belangrijk dat het eiland schoon (plasticvrij) is.

In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.