Veiligheid, toezicht en handhaven

Beeld: Pepijn Lijklema

Je veilig voelen in de omgeving is wat betreft D66 een basisbehoefte. Alleen als je je veilig  voelt,  kun  je  jezelf  als  individu  goed  uiten. Ook hier zijn we samen verantwoordelijk voor.

Preventie van misdrijven, toezicht en daar waar nodig handhaven zijn wat ons betreft de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Voor bestaande regels geldt wat D66 betreft: gelijke monniken, gelijke kappen.

In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.