Mobiliteit

Beeld: Pepijn Lijklema

Mobiliteit is de levensader van de maatschappij. Toerisme en economie zijn afhankelijk van een integraal systeem.  Vervoer moet daarom makkelijk en toegankelijk zijn iedereen.

Veel Texelaars ervaren steeds meer drukte op Texel die voortkomt door toeristisch autogebruik. Spreiding en alternatieven hebben daarom bij D66 de voorkeur.

In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.