Mobiliteit

Mobiliteit  is  de levensader van de maatschappij. Toerisme en economie zijn afhankelijk van een integraal systeem.  Vervoer moet daarom makkelijk en toegankelijk zijn iedereen.

Veel Texelaars ervaren steeds meer drukte op Texel die voortkomt door toeristisch autogebruik. Spreiding en alternatieven  hebben daarom bij D66 de voorkeur.

Onze standpunten

 • D66 wil openbaar vervoer op Texel duurzaam en voor de veelgebruiker betaalbaar maken. Dat kan door het bijvoorbeeld te koppelen aan het parkeervignet. Mensen met een parkeervignet kunnen dan onbeperkt gebruik maken van het OV om drukte op de wegen en parkeerplaatsen te vermijden en duurzaamheid te stimuleren. Wij denken dat de opbrengsten van parkeergelden en toeristenbelasting een mogelijkheid bieden om dit te realiseren. Hiermee willen we het aantal auto’s verminderen en ons positief onderscheiden als Texel. Ook moet er goede aansluiting zijn bij de tussenboten. We willen met goed openbaar vervoer Texel positief op de kaart zetten (net als Arriva bij de Friese wadden).
 • D66 wil dat de gelden van het parkeervignet uitsluitend gebruikt worden voor de mogelijkheden om de  infrastructuur  te  verbeteren  en  maatschappelijke doelen haalbaar te maken.
 •  D66 wil de parkeerplekken in de kernen beschikbaar houden voor de eigen bevolking. D66 wil goed bewegwijzerde parkeergelegenheden aan de buitenkant van het dorp.
 • D66 wil korting voor bewoners op het parkeervignet. Dit kan door alle bewoners een wijkvergunning te vragen voor 20 euro per jaar en voor die mensen het parkeervignet zelf gratis te maken. Op die manier kan de toerist meebetalen aan het verduurzamen van het vervoer op Texel zonder dat de bewoners weer extra belast worden. Wij willen extra korting op het parkeervignet voor mensen met duurzaam vervoer.
 • Wij willen dat openbaar vervoer toegankelijk is voor scootmobielen. Dus ook in de kleine Texelhopperbusjes.
 • D66 is voorstander van vervolmaking van het aantal fiets- en wandelpaden op ons eiland. Door Texel als (elektrisch) fietseiland te promoten, met een mooi en goed onderhouden fietspaden netwerk, stimuleert men het gebruik van de fiets als vervoermiddel.
 • D66 wil bij ruimtelijke ontwikkeling dat bedrijven die veel parkeerruimte en vervoersbewegingen vragen zoveel mogelijk buiten de dorpscentra worden gevestigd (zoals supermarkten en andere dagelijkse distributie).
 • D66 wil met behoud van nachtelijke duisternis de belijning  op  autowegen  en  fietspaden  verbeteren. Daar waar uit evaluatie blijkt dat situaties onveilig zijn, willen we aanpassen.
 • Wij willen openbare oplaadpunten elektrische auto’s, elektrische fietsen en andere voertuigen zoals scootmobielen. Wij stellen voor hier lantaarnpalen voor te gebruiken.
 • D66 wil samen met de gemeente Den Helder en Provincie nadenken over de verkeersstromen van en naar de boot door bijvoorbeeld andere ontsluitingswegen, verkeersregeling en ongelijkvloerse kruisingen en parkeermogelijkheden.
 • D66 wil de mogelijkheden onderzoeken van een fietsbus en een Texferium waar men kan overstappen op duurzaam vervoer.
 • D66 Texel wil dat de gemeente in samenwerking met Sigt (Stichting Integratie Gehandicapten Texel) de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimten beoordeelt en waar nodig verbetert.
 • Wij willen dat op alle rotondes fietsers voorrang hebben.
 • D66 wil op verbindingswegen terug naar 80 klimeter per uur om doorstroming te bevorderen. Dit zorgt tevens voor minder CO2 en stikstof uitstoot dan 60 kilometer per uur door een volledigere verbranding.