Tijd voor goede samenwerking

Astrid van de Wetering - Beeld: Evalien Weterings

De verkiezingen van 2022 staan voor de deur. Het wordt wederom een uitdagende periode voor ons allemaal. Hoe gaat de nieuwe Raad eruit zien? Dat wordt mede bepaald door uw stem. Het gaat om de toekomst van Texel. De afgelopen twaalf jaar heb ik gezien dat ervaring, dossierkennis en “weten wat er op het eiland speelt” beslissend zijn bij de uiteindelijke stemmingen in de Raad.  In dit verkiezingsprogramma geven wij aan waar we ons voor gaan inzetten, zodat u weet wat u van de uw stem voor D66 mag verwachten. Er is hard aan dit programma gewerkt en ik ben trots op het resultaat. Hieronder een aantal punten van ons programma.

Betaalbaar wonen op Texel: Ik denk dat elke partij op Texel hetzelfde over dit onderwerp zal gaan zeggen: We moeten betaalbare woningen bouwen! D66 denkt hier natuurlijk hetzelfde over. Maar hoe doe je dat dan? Wij als D66 hebben een aantal jaar geleden de starterslening door middel van een motie op Texel ingevoerd. Dat was een eerste stap. Met succes, want er wordt van deze lening flink gebruik gemaakt.

Nu willen we een stap verder gaan en het model van de gemeente Zaanstad kopiëren: Het zogeheten Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, kortweg BKZ-systeem. Dat is een pakket aan maatregelen voor betaalbare koopwoningen. Dit systeem, voor ons BKT, maakt het mogelijk om voor mensen met een lager en middel inkomen een woning te kopen.

Een ander belangrijk punt van D66 is het klimaat. Stel je voor dat we volledig energie neutraal zouden kunnen worden én dat we de huidige uitgaven aan energie op het eiland kunnen houden. Er wordt nu jaarlijks een bedrag van 110 miljoen op Texel aan brandstof, gas en elektriciteit uitgegeven! Hier ligt een economische kans voor alle eilanders. Windwokkel en kleine windmolens voor de opwekking van eigen energie willen wij mogelijk maken. Grote windmolens willen wij alleen wanneer daar draagvlak voor is en iedereen profiteert. Wij staan positief tegenover duurzame innovatie.

Ook ons onderwijs, zowel basis als voortgezet, is essentieel voor Texel. Zonder goed onderwijs geen prettig woon- en vestigingsklimaat. Deze periode willen wij ons inzetten voor betere voorlichting en het benutten van tussenuren voor sport en beweging door daarvoor fysieke ruimte beschikbaar te stellen. Denk ook aan een betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt, leer-werktrajecten en contacten met  vervolgopleidingen hier gesitueerd op het eiland. Er is altijd ruimte voor verbetering. Hier is samenwerking met ondernemers het sleutelwoord.

Toerisme, natuur en ondernemen is de basis van onze economie en zorgt voor veel werkgelegenheid en faciliteiten. Ondernemers met oog voor de kleinschaligheid van het eiland en onze natuur willen wij  faciliteren. Er moet balans zijn tussen ondernemen en de leefbaarheid van ons allemaal.

D66 denkt al vanaf zijn oprichting dat “met elkaar” essentieel is voor een goed werkende democratie en natuurlijk hoort hier heldere communicatie bij. Zo willen wij dat gemeentelijke projecten ver vooraf makkelijk vindbaar moeten zijn en willen wij thema-avonden organiseren. Ook willen wij jongeren vanaf 16 jaar een plek geven in de commissies zodat zij daar de stem van de jeugd daadwerkelijk kunnen verwoorden. Zij zijn de toekomst. De landelijke politiek denkt ook in deze richting. Laten wij hierop alvast voorsorteren, wettelijk is het mogelijk.

Zorg blijft bij ons altijd een belangrijke plek houden. Preventie voor alle leeftijdsgroepen is daarbij het hoofddoel.  Ons eiland is klein genoeg om elkaar te kennen en groot genoeg om een stevige basis voor goede zorg te bieden.


In dit programma staan natuurlijk nog veel meer zaken waar wij ons voor willen inzetten de komende periode: Goed openbaar vervoer, toegankelijk voor iedereen, een beeldkwaliteitsplan met meer oog voor “passend” in het landschap, de verleggingsregeling toepassen voor de toeristenbelasting , Texelse expertise benutten, en nog veel meer.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat ik mij de komende vier jaar wederom mag inzetten voor Texel en u.

Astrid van de Wetering, Lijsttrekker D66 Texel

Lees alles over onze standpunten en ideeën in ons verkiezingsprogramma