Landschap, flora en fauna

Beeld: Pepijn Lijklema

De kernwaarden zijn essentieel voor de identiteit van Texel. Zij dragen bij aan prettig wonen en verblijven op dit eiland.

D66  wil  dat  de vastgestelde visie op landschap leidend is voor nieuwe  ontwikkelingen  of herinrichtingen op heel Texel.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.