Gezondheid

D66 wil de menselijke maat terug in de zorg en van daaruit  vernieuwend  vooruit:  Inventief,  betaalbaar en kwalitatief beter.

Wij willen allemaal graag gezond blijven. Het belangrijkste is daarom te investeren in preventie (positieve gezondheid). Dat betekent ook investeren in goede zorg bij de jeugd.

We zullen brede zorg, ook en vooral voor ouderen, moeten concentreren op Texel. Onze zorg is toegankelijk voor iedereen en van hoge kwaliteit. Dat willen wij graag behouden.

Onze standpunten

  • Het zogeheten Eilands model, dat gericht is op het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de twaalf tot zestienjarigen, werkt wat ons betreft beter als het behoefte (in plaats van aanbod) gestuurd is en wordt bedacht vanuit de lokale zorg- en sportorganisaties.
  • De  kenni  en kunde van onze gezondheidsspecialisten op Texel is van hoge kwaliteit. D66 wil een denktank vanuit het werkveld opzetten met korte lijntjes, waar ook patiëntenverenigingen in vertegenwoordigd zijn. Deze denktank krijgt als doelstelling meer passende zorg te leveren voor jong en oud.
  • Wij zijn voorstander van een actief voedingsbeleid dat gezonde patronen in de kindertijd aanleert door betere voedselvoorlichting, een actief voedingsbeleid in kinderomgevingen. Veel zorg op Texel kan worden voorkomen door op jonge leeftijd in te zetten op preventie. Daar hoort ook dagelijkse beweging bij. Jong geleerd is oud gedaan.
  • Preventie is dé manier om toekomstige problemen qua gezondheid (geestelijk en lichamelijk) te voorkomen. Daar hoort goede voorlichting bij, laagdrempelige mogelijkheden tot bewegen, gezonde en betaalbare voeding. Ondersteuning voor organisaties die dit vorm willen geven willen wij meenemen in beleid en waar nodig financieel ondersteunen.
  • Participeren is voor iedereen van belang. Burgers met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening behoren toegang te hebben tot onze maatschappij, om ook van hun kennis en kunde te kunnen profiteren.  De  Wet  Maatschappelijke  Ondersteuning (WMO)  dient  burgers,  indien  nodig,  ondersteuning te geven. Dit geldt met name voor woningaanpassingen, vervoershulpmiddelen en huishoudelijke hulp. Dit dient met veel aandacht voor het individu te geschieden (zorg op maat).  D66 streeft ernaar dat kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) deelnemen in de maatschappij.
  • Wij staan voor een gezonde kantine, en dat voor een betaalbare prijs. In samenwerking met lokale producenten en met ondersteuning van de gemeente moet dit haalbaar zijn.
  • Wij zijn een voorstander van jeugdwerk in alle dorpen.  D66 vindt het van groot belang dat jeugdgezondheidswerk op Texel goed wordt gefaciliteerd (met name de mentale gezondheid).
  • Mensen  met  een  minimuminkomen  vinden  het vaak lastig om een beroep te doen op de gemeente. Hierdoor blijven er financiële middelen onbenut voor mensen die dit echt nodig hebben. Wij willen dit onderwerp meer toegankelijk maken. Dankzij een voorstel van D66 zijn hier de eerste stappen al voor gezet door op de site van gemeente Texel door goed vindbare rekenmodellen voor de Bijzondere Bijstand beschikbaar te stellen. Door goede communicatie en voorlichting willen we nog meer mensen bereiken.
  • Er moet een   makkelijk toegankelijk, maar anonieme plek komen waar jongeren een SOA zelftest kunnen afhalen of kopen.  Bijvoorbeeld  op het cultuurhuis en in samenwerking met de GGD en Young4Ever.
  • D66 wil dat goede verbinding blijft tussen het eiland het ziekenhuis. Dat betekent bijvoorbeeld dat minimaal twee ambulances op het eiland aanwezig zijn.