Financiën

Beeld: Pepijn Lijklema

D66  heeft een voortdurende inzet  op gezonde gemeentefinanciën. Wij streven naar evenwichtige en voor iedereen begrijpelijke begroting, met een adequate algemene reserve om tegenvallers op te vangen, geen overschotten of torenhoge reserves.

D66 Texel staat voor financiële degelijkheid en een bedrijfsvoering waarbij de nadruk ligt op efficiëntie en daadkracht met jaarlijks een begroting die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.