Veiligheid, toezicht en handhaven

Je veilig voelen in de omgeving is wat betreft D66 een basisbehoefte. Alleen als je je veilig  voelt,  kun  je  jezelf  als  individu  goed  uiten. Ook hier zijn we samen verantwoordelijk voor. Preventie van misdrijven, toezicht en daar waar nodig handhaven zijn wat ons betreft de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Voor bestaande regels geldt wat D66 betreft: gelijke monniken, gelijke kappen.

Onze standpunten

  • Wij willen minder regels, maar als er nieuwe regels komen, dan moet dat voortaan ook een handhavingsbeleid hebben. Anders hebben nieuwe regels wat ons betreft geen zin. Bewoners en bedrijven hebben recht op goede handhaving,  maar  hebben  hier  zelf  ook  een  verantwoordelijkheid in. Handhavingsprogramma’s die zijn vastgesteld dienen geëvalueerd te worden.
  • D66  wil  dat  het  aantal  agenten  is  gebaseerd  op het risicoprofiel van het eiland. De politie moet goed zichtbaar en makkelijk benaderbaar zijn.
  • Leegstand  en  recreatief  gebruik  van  woningen dient te worden tegengegaan. Handhaving  zal ingezet moeten worden indien een woning, die is bestemd voor permanente bewoning, niet als zodanig in gebruik is.
  • De vuilstort op ’t Horntje is nog steeds vervuild en niet goed afgeschermd. Daarmee is het een risico voor de toekomst. D66 wil dat de unaniem aangenomen motie wordt uitgevoerd en wil dat de gemeente daar een prioriteit van gaat maken.
  •  D66 wil actief en positief nadenken over de handel in softdrugs. Straathandel kan niet de oplossing zijn. Harddrugsgebruik   en   bijbehorende   activiteiten (vaak crimineel) zijn voor D66 Texel een onaanvaardbare situatie. Voorlichting in het onderwijs, ook voor de opvoeders, is hier een essentieel onderdeel van. Wat ons betreft kan dit met een ervaringsdeskundige voor de klas, beginnend bij de brugklas.
  • D66 wil dat Texel zich aanmeldt als proeftuin voor door de overheid gekweekte cannabis.
  • D66 wil evalueren of de huidige bezetting van het politiebureau voor aangifte beter kan.

Beeld: Pepijn Lijklema