Het werk moet gedaan worden!

Er moet veel werk gedaan worden op Texel. Heel veel, maar er is een groot personeelstekort. Of zijn er tekort woningen waardoor er geen personeel naar Texel komt? Of is er een landelijk tekort aan personeel?

Als we op Texel het werk gedaan willen krijgen, nu en in de toekomst, zullen we meer personeel moeten zien te krijgen, want in veel sectoren is er een nijpend tekort. Het zou zo kunnen zijn dat we als eiland moeten concurreren met andere regio’s om personeel te werven. Dat kunnen we doen door het bieden van huisvesting. Jongere, of jonge gezinnen wordt zo een kans geboden om een prettig leven op Texel op te bouwen. Of we houden onze eigen jongeren meer op het eiland, in plaats van dat zij er voor kiezen een toekomst ergens anders op te bouwen. 

Het tekort aan woningen is geen specifiek Texels probleem, maar iets wat landelijk speelt. De regels voor bedrijven om personeelswoningen te bouwen of te creëren zijn gelukkig versoepeld; er kan en mag veel op Texel. De gemeente is doordrongen van de noodzaak en heeft haar beleid daarop aangepast. Het is een veelkoppig monster; er is meer werk, er zijn minder jongeren, er is groot tekort aan woningen voor Texelaars en personeel en een veranderend arbeidsethos. Het bedrijfsleven moet samenwerken met de gemeente om oplossingen te bedenken en snel en slagvaardig te kunnen handelen. We moeten in oplossingen denken en dat kunnen ook niet voor de hand liggende ideeën zijn. Het slechtste idee is geen idee. Een perceel grond met heel veel prefab woningen? Drijvende pontons met woningen in de haven? Het klinkt misschien raar, maar ik daag u uit, kom met ideeën.
Aan het werk….

John Koopman

Media

Dit artikel is ook te vinden op de website van de Texelse Courant:
https://www.texelsecourant.nl/nieuws/politiek/271009/het-werk-moet-gedaan-worden-