De BV Texel is niet vanzelfsprekend

Toerisme is op Texel de belangrijkste economische motor. We moeten er ons van bewust zijn dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Ja, er komen veel toeristen naar ons eiland en ja, de seizoenen zijn langer als vroeger, maar we kunnen niet achterover leunen. De prijs-kwaliteitverhouding is iets waar we op Texel goed op moeten letten. Waarom komt de toerist graag naar Texel en hoe kunnen we dat zo houden?

De veranderende eisen en wensen van de toerist en in het bijzonder de doelgroep van Texel moeten we goed in ogenschouw nemen. Voor het bedrijfsleven is dit van levensbelang. Natuur en rust is belangrijk voor de toerist, maar dat is niet het enige en het geldt ook niet voor iedereen. Jongeren zoeken andere vormen van vermaak dan ouderen en voor beide groepen mensen moet een plek op zijn. 

Texel is geen goedkope vakantiebestemming. Dus we moeten ook wat te bieden hebben. Maar laten we ook de landbouw niet vergeten. Boeren die te maken hebben met steeds meer regels en de druk op de schaarse grond neemt toe. De visserij die heel innovatief is, maar het moeilijker als ooit heeft. Ook voor deze sectoren moeten we een oog en oor hebben. Op Texel moet ondernemen mogelijk zijn en blijven. Veel regels zijn landelijk of zelfs Europees, maar waar het gaat om lokaal beleid moet de gemeente samenwerken met het bedrijfsleven. Snellere procedures, goede faciliteiten en een efficiënte gemeentelijke organisatie met korte lijnen en begrip voor de problemen waar de diverse sectoren tegen aanlopen. Een gezond bedrijfsleven is niet vanzelfsprekend, daar moet hard voor gewerkt worden. Laten we daar respect voor hebben en trots op zijn.

John Koopman

Media

Dit bericht staat ook op de website van de Texelse Courant:
https://www.texelsecourant.nl/nieuws/politiek/271062/de-bv-texel-is-niet-vanzelfsprekend