Haast maken met de uitgebreide fietsenstalling aan westkant station ‘s-Hertogenbosch

Te veel fietsen en te weinig plek. Aan de westzijde van het station is al lang sprake van een parkeerprobleem voor de fiets. D66 kaartte dit in 2017 aan en onze motie hierover werd aangenomen. Eind 2022 zou de fietsenstalling er zijn, maar we stellen vast dat de (zichtbare) werkzaamheden nog niet zijn gestart. En dat terwijl het probleem de afgelopen jaren alleen maar urgenter is geworden. D66 wil dan ook dat er haast gemaakt wordt met de plannen voor een uitgebreide fietsenstalling aan de westzijde van het station.

Aan de westzijde van het station is er al langer sprake van een parkeerprobleem voor de fiets. De daar aanwezige stalling voldoet wat D66 betreft al geruime tijd niet (meer) voor het aantal fietsen wat daar gestald wordt. Dit blijkt ook uit het feit dat de stalling altijd vol staat en dat er eerder is geconcludeerd dat de huidige capaciteit van 390 fietsen moet worden opgehoogd naar minimaal 8003. Ook zou hier een uitgiftepunt voor OV-fietsen worden geplaatst.

De gemeenteraad nam in 2017 al een motie aan om de stalling uit te breiden en oorspronkelijk zou dat eind 2022 klaar moet zijn. Maar op dit moment is er nog steeds niets gebeurd, is onze conclusie. Wij vinden het vreemd dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over de vertraging en we willen weten wat nu de stand van zaken is.

Een ander probleem in de stalling is dat er veel zogeheten weesfietsen staan die zorgen voor overlast. Forensen hebben daardoor nog minder kans om hun fiets in de stalling kwijt te kunnen, aldus D66. We roepen het college daarom op om maatregelen te nemen om die achtergelaten fietsen te verwijderen.

Raadslid Thijs van Rens: “We willen duurzaam reizen stimuleren. Dat is een belangrijk punt voor onze fractie in het bestuursakkoord. Een goede fietsparkeerplek is daarvoor essentieel. Aan de westzijde van het station is dat nu nog niet het geval. Daar zien wij graag snel verandering in.”

Lees hier de schriftelijke vragen die we aan het college hebben gesteld.