Gevolgen ‘stikstofslot’ voor nieuwbouw in ’s-Hertogenbosch

Het nieuwbouwproject Willemspoort-Zuid, naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis, loopt op korte termijn vertraging op als gevolg van provinciebesluit om geen vergunningen te verlenen aan projecten die de stikstofuitstoot verhogen. Ook de plannen voor de A2 tussen Deil en Vught worden vertraagd door het provinciebesluit. Dit geeft het college van B en W aan naar aanleiding van schriftelijke vragen die we stelden samen met PvdA, VVD en Rosmalens Belang.

De provincie geeft voorlopig geen vergunningen meer uit voor projecten die zorgen voor extra stikstofuitstoot, omdat na onderzoek is gebleken dat de Brabantse natuur verslechterd is. D66 maakt zich zorgen over dit nieuws, met name over de gevolgen voor verleende vergunningen en voor de ambities op het gebied van woningbouw, infrastructuur en duurzaamheid. Samen met PvdA, VVD en Rosmalens Belang hebben we daarom vragen gesteld aan het college van B en W. Uit de beantwoording van het college blijkt dat de plannen voor de bouw van 500 woningen bij Willemspoort-Zuid in Den Bosch voorlopig stop is gezet. 

Raadslid Vivian Muller-Laumans: “De woningnood is groot. Dat er voorlopig geen vergunning afgegeven kan worden voor bijvoorbeeld de bouw van 500 woningen bij Willemspoort-Zuid vind ik  een grote zorg voor onze woningbouwopgave.”
 
Vergunningen die al verleend zijn lopen geen vertraging op, maar nieuwe vergunningen aan projecten die de stikstofuitstoot verhogen worden voorlopig niet verleend. Op dit moment kan het college nog niet zeggen op welke projecten de vergunningenstop de komende vier jaar invloed zal hebben. Als fractie houden we hier nadrukkelijk een vinger aan de pols.