Drukte op het water in goede banen leiden

De Bossche binnenwateren zijn populairder dan ooit. Afgelopen zomer zagen we veel mensen varen, roeien, kanoën en suppen. D66 vroeg in 2021 aan het college om de drukte op het water in goede banen te leiden. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente dit vaarseizoen start met handhaving op de Bossche wateren. Naast deze aanpak op de korte termijn komt er ook beleid voor de langere termijn. Daar werkt de gemeente dit jaar aan. Op die manier wordt de drukte op het water ook de komende jaren in goede banen geleid.

Op de Aa, Dommel, Singelgracht, Zuid-Willemsvaart, Dieze en Ertveldplas kruisen gemotoriseerd en ongemotoriseerd vaarverkeer elkaar met verschillende snelheden en geluidsvolumes. Sommige vaartuigen varen dicht langs oevers en elkaar of veroorzaken door snelheid flinke golfslagen tegen de begroeide oevers waar watervogels nestelen. Tegelijkertijd zien we dat het leven op het water bruisender wordt. D66 juicht deze levendigheid op en rond deze wateren zeker toe, maar heeft ook zorgen. Gebruikers zitten letterlijk en figuurlijk steeds vaker in elkaars vaarwater. Daarnaast is er een wildgroei ontstaan van aanlegsteigers langs de Aa.

Raadslid Geert Verbruggen: “Een strategie om de recreatie op het water in betere banen te leiden en voor iedereen aangenaam te houden, is hard nodig. We zijn blij dat het college de regie pakt en dit jaar start met handhaving op het water vanuit haar eigen handhavingsboot. Ook kijken we uit naar de aanpak voor de langere termijn, waarbij wat onze fractie betreft aandacht voor flora en fauna, het tegengaan van verrommeling en het aantrekkelijk houden van onze openbare ruimte op en rondom het water speerpunten zijn.”

Lees hier het bericht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, waarin ze aankondigt te gaan handhaven op het water vanaf dit vaarseizoen.