Bouw extra tijdelijke fietsenstalling westzijde station binnenkort van start

De uitbreiding van de fietsenstalling aan de westzijde van het station gaat binnenkort beginnen. D66 vroeg hier in 2017 al aandacht voor met een motie in de gemeenteraad.

Die motie resulteerde uiteindelijk in een planning voor de realisatie van een extra tijdelijke fietsenstalling aan de westzijde van het centraal station in ‘s-Hertogenbosch. Eind 2022 zouden de werkzaamheden starten.

Tot op heden was er nog geen zicht op het beginnen van de bouwwerkzaamheden. Dit was voor onze fractie reden om in april 2023 het college tot haast te manen en te vragen wanneer de fietsenstalling af is. Inmiddels is er een reactie op onze schriftelijke vragen en is er duidelijkheid over de opening gegeven: voorjaar 2024.
 
Dit duurt langer dan gehoopt. Mede door een financieringstekort en vertraging in de procedure omgevingsvergunning heeft het langer geduurd. Desondanks zijn we blij dat het college heeft aangegeven er nu vaart achter te zetten en dat het werk is aanbesteed. Dat betekent dat binnenkort de schop de grond in kan.
 
“Er is elke dag nog steeds een tekort aan goede stallingsplaatsen. Dat stimuleert niet om de fiets naar het station te pakken. Terwijl dat broodnodig is. D66 daarom is blij dat er nu eindelijk begonnen wordt aan de aanleg van de nieuwe, grotere fietsenstalling”, aldus raadslid Thijs van Rens.